🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szerapeion
következő 🡲

szerapeion, serapeum: az egyiptomi Szarapisz (Szerapisz) isten temploma. - Kr. e. 300-: gör. és később róm. földön mindenütt megtalálható. Volt ~a Athénnek, Korintusnak, Hermionnak, Spártának stb. Egyiptomban a leghíresebb az alexandriai, a legrégibb a memphiszi ~ volt. Az alexandriai ~ a város Ny-i részében állt, már Nagy Sándor (ur. Kr. e. 336-323) előtt létezett, de igazi jelentőségre csak a Ptolemaioszok (ur. Kr. e. 323-30) alatt tett szert, amikor gazdag kvtárt (a világ hét csodájának egyikét) csatoltak hozzá. Ez a ~ Kr. u. 183: részben leégett; 390: tp-má és ktorrá alakították át. A memphisi ~ kiváltsága volt, hogy az egyiptomi szt bikát, a Memphisben ápolt →Ápiszt ott temették el. Ezt a memphisi ~t, mely Ptah isten szentélyéhez volt csatolva, az 1851-től végzett ásatások alkalmával a mai Sakkara vidékén megtalálták és feltárták. **

Pecz II/2:699.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.