🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szent mértékek
következő 🡲

szent mértékek: másodlagos →ereklyék, a szentekkel kapcsolatba hozott használati tárgyaknak vagy jelenségeknek, esetleg szobraiknak méretét (általában hosszát, ritkábban súlyát) mutatják. Használatukat az Egyház már a középkorban tiltotta. - A ~ Jézus és Mária személyével, ritkábban más szentekkel kapcsolatosak, de nem ismeretlenek az iszlámban sem. Közéjük tartoznak a test és testrészek: lábak, lábnyomok, kezek méretének ábrázolásai fa- v. rézmetszeteken, ritkábban textíliákon. A szt helyeken megforduló zarándokok vásárolták őket. A nyomatokon a képek és mértékek mellett imádságok szövegei, a használat módja és a használattal együttjáró búcsúkiváltságok is olvashatók esetenként. - Leggyakoribb Jézus teste, oldalsebe, lábnyoma, sírja, az ostorozás oszlopa, a kereszt, a szögek, →Longinus lándzsája hosszának ábrázolása. A →szenvedés eszközeit (arma Christi) gyakran ábrázolták kis szentképeken is, ha nem is mindig reális méretben. - A ~ mo-i előfordulásait még nem tárta fel a kutatás. Magán- és közgyűjtemények, de tp-ok is őrizhetnek több olyan 18. sz. (esetleg előbbi v. későbbi) sokszorosított grafikát vagy/és kéziratot, amelyek a ~ leírását adják ábrázolásaikkal együtt. A 18-19. sz: számos imalap jelent meg Szt Anna kezének képével. Kis szentképek mutatják Krisztus eredeti méretű oldalsebét. A római Szt Péter-bazilikában őrzött nagy ereklyék egyike a →szent lándzsa, amelyet búcsúk alkalmával a többi ereklyével együtt bemutattak. A szt lándzsát a 18. sz., selyemre v. papírra nyomott metszetek legtöbbször →Veronika kendőjével valós méretben ábrázolták. Számos selyemre v. papírra nyomott Veronika-kendő Longinus lándzsájával az 1750-es és 1775-ös szentévi zarándoklat idején került Mo-ra. B.G.

Jacoby, Adolf: Heilige Längenmasse. Eine Untersuchung zur Geschichte der Amulette. Basel, 1929. - Szimonidesz Lajos: Jézus és Mária ereklyéi. Bp., 1933. - Kriss, Rudolf-Kriss, Heinrich Hubert: Volksglaube im Bereich des Islam. Bd. I. Wallfahrtswesen und Heiligenverehrung. Wiesbaden, 1960. - Lenz Kriss-Rettenbeck: Bilder und Zeichen religiösen Volksglaubens. München, 1963. - Gockerell, Nina: Bilder und Zeichen der Frömmigkeit. München, 1995. - Szilárdfy 1995, 1997. - Mikrokozmosz - makrokozmosz. Tanulm-ok a transzcendensről. Szerk. Pócs Éva. Bp., 2002:109. (Barna Gábor: Krisztus ostorozása oszlopának hossza. A szt hosszmértékekről.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.