🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szalonpuccs
következő 🡲

szalonpuccs: vértelen államcsíny. - Uralom- v. uralkodóváltás, melyben a megválasztott v. kijelölt (házszabály szerint törvényes) uralkodói rangsort egy belső csoport fondorlattal, önkényesen megváltoztatta; az új uralkodót nem előzetesen fogadták el, hanem utólagosan fogadtatták el. - ~csal került a trónra: 1. a Bocskai-szabharc. idején az 1608. VI. 28: lemondatott I. (Habsburg) Rudolf (ur. 1576-1608) helyett II. (Habsburg) Mátyás (ur. 1608-19), bár Rudolf Lipót főhg-et kívánta utódjának. - 2. A polg. forr. és szabharc idején V. (Habsburg-Lotharingiai) Ferdinánd (ur. 1835-48) helyett I. (Habsburg-Lotharingiai) Ferenc József (ur. 1848-1916). V. Ferdinánd cs-kir. 1848. XII. 2: 'lemondott' a trónról. A trónöröklési rend szerinti utód, Ferenc Károly főhg. lemondott a trónról. Fia, Ferenc József magát osztrák cs. és m. kir-nak nevezve bejelentette trónralépését. Tettével a m. alkotmányt semmibe vette, ezért a m. nemesség érvénytelennek tekintette a „trónváltozást”, továbbra is V. Ferdinándot tekintették kir-nak. Mivel Ferenc József a →márciusi törvényeket nem szentesítette, udvara magyarázata szerint azokhoz nem volt köze, szabad kezet kapott a csak „Kossuth-kutyáknak” nevezett lázadó m-ok ellen. 88

Hazánk s a Külföld 1872:11. sz. (Ferenc Józsefnek mint császárnak trónralépése) - Főv. Lpk. 1873:87. sz. (Az 1848-iki trónváltozás tört.) - Egyetértés 1898:333. sz. (Hentaller Lajos: A trónváltozás. [Egy osztr. diplomata papírjaiból]); 1906. XII. 2. (Hentaller Lajos: Az 1848. dec. 2-iki trónváltozás) - B. Szle 1936:243. sz. (Angyal Dávid: I. Ferenc József trónralépése) - MTK III:690.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.