🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > summa
következő 🡲

summa (lat. 'összefoglalás, összegzés'): 1. tudományos irodalmi műfaj, melyben a szerző egy tudományág vagy témakör eredményeit meghatározott rendszerben mutatja be. - A →skolasztika műfaja volt, 12-14. sz: kedvelték különösen. Módszerét tekintve az →enciklopédiák, ill. →kompendiumok elődje; mint rövid összefoglalás az abbreviatio műfajával rokon. A teol. tört-ében a legnagyobb hatású Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae c. műve volt. - 2. A jogban. A Decretum szövegét a mesterek magyarázó széljegyzetekkel, glosszákkal látták el, majd megszülettek a Decretum szövegéhez írt magyarázó jellegű, önálló összefoglaló művek, a ~k is. E műfaj kezdeti formáját képviseli Gratianus tanítványa, Paucapalea ~ja (röviddel a Decretum Gratiani után), végső kiteljesedése Pisai Huguccio műve (1188-90), a Decretumot magyarázó egész irod. legfontosabb alkotása. →egyházjog története **

LThK 1993. IX:1112.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.