🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > sematizmus
következő 🡲

sematizmus, schematismus: egyházi névtár, egy egyházmegye v. rendtartomány intézményeinek, szervezeti fölépítésének és személyeinek adattára. Címvariánsai: „... egyházmegye ~a” v. „... szerzetesrend ... rendtartományának ~a”. - A 18. sz-tól kisebb-nagyobb időközökben adtak ki ~t; ritkán egy-egy ország v. szerzet egész ter-ére vonatkozó „generalis ~”-t is. - Hagyományosan a ~ esp. ker-enként közli a pléb-kat; pléb-nként a tp-okat, filiákat s az ott szolgáló papok nevét (újabban a papok életrajzát is). Az 1948 e. magyar ~ok az isk-król és tanítókról is közölnek adatokat. A ~ok nagyon jelentős egyh- és művelődéstört. források. Felsorolásukat lásd lexikonunk irod-jegyzékében. **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.