🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szyllaba
következő 🡲

Szyllaba Emil (Stomfa, Pozsony vm., 1876. nov. 12.-Pozsony, 1938. júl. után): hittanár. - 1899. VI. 27: pappá szent., Dorogon kp., 1903: teol-ból drált, a pozsonyi áll. gimn., főreálisk. és tanítóképző hittanára, 1907: Dömösön plnos, 1908: a pozsonyi kir. kat. gimn. hittanára, 1929: nyugdíjazták. 1932: p. kamarás. - M: A kateketikai tanalak. Avató ért. a hittud. köréből. Esztergom, 1905. - Jöjj, uram Jézus! Gyakran áldozó fiúk és leányok imakv-e. Reviczky Aladár CM-mel. Bp., 1910. - A pozsonyi kir. kat. főgimn-nak Árpád-házi dicsőséges Szt Erzsébetről nev. Erzsébet kirné emléktp-a. Pozsony, 1914. - Imádságoskv. a Legszentebb Üdvözítő Leányai Kongr-jának használatára. Győr, 1941. - Officium parvum B(eatae) Mariae Virginis, vagyis a Bold. Szűz Mária kis zsolozsmája lat. és m. nyelven. Összeáll. és magy. Uo., 1941. (2. kiad. 1943) - Miseájtatosság a szentáldozásra való készülettel s utána való hálaadással együtt. Uo., 1941. - Pozsonyban 1935. I. 1-1938. X. 20: a Katolikus Akció szerk-je. 88

Kalmár 1910:174. - Szinnyei XIII:1208. - Schem. Strig. 1917:391. - Schem. Tyr. 1933:300. - Viczián 1995:68. (835.) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.