🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szvoboda
következő 🡲

Szvoboda Ferenc (Ungvár, Ung vm., 1881. szept. 14.-Szatmárnémeti, 1968. márc. 10.): apostoli kormányzó, →titkos ordinárius. - A gimn-ot Szatmárnémetiben, a teol-t Ungvárt és Szatmárnémetiben végezte. 1904. VI. 26: pappá szent., Pálócon (Ung vm.), Ungvárt kp., 1905: Szerednyén adm., 1906: Nagybereznán, Tibán, Szerednyén, 1907: Ungvárt kp. és a Kat. Legényegylet eln. 1913: Remetevasgyárban, 1915-34: Jenkén adm., majd plnos, 1921: felsőungi ker. esp., 1926: pápai kamarás, 1930: egyhm. főtanfelügy., 1934: Ungvárt plnos és ungi főesp., 1934. XI. 28: a szatmári egyhm. Csehszl-ba kebelezett részének ap. kormányzója, pápai protonotárius. Megakadályozta, hogy a csehszl. hatóság kiűzze a m. szót a tp-okból. 1935: Ungvárt magyar szemináriumot létesített, mely évente átlag 15 lelkipásztort képzett. 1937: a szabadkőműves T. G. Masaryk (1850-1937) államelnök halála alkalmával a kormány elrendelte gyászmise megtagadása miatt a csehszl. hatóságok a visszacsatolásig zaklatták. 1939. X. 17: a kassai pp. ált. helynöke, 1943: szatmári szegyh. knk., 1945: szegyh. főesp. 1951-1956. III: ap. kormányzó, titkos ordinárius. 1951. XII. 5. után felsővisói száműzetése idején delegátusa átmenetileg →Révész Gábor. →Czumbel Lajos ordinárius halálakor, 1967. II. 26: ismét kormányzó, amit III. 1: →Sípos Ferencre ruházott. B.L.B.-88

Schem. Szat. 1916:27. - Madarász 1939:699. Arck. - Ung vm. 1940:201. - Bura 2003:38.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.