🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szvidrony
következő 🡲

Szvidrony Bonifác Ignác, OFM (*Chizsna, Árva vm., 1856. máj. 21.): fegyházlelkész. - 1874. VIII. 18: lépett a kapisztránus rtart-ba, 1879. I. 16: fog-at tett, 1880. VII. 4: pappá szent. 1891. Nagyabonyban (Pozsony vm.) kp., 1904-: Illaván (Trencsén vm.) fegyintézeti lelkész. - M: Szentkeresztúti ájtatosság. Az üdvözítőről nev. Sztferencrendiek lat. szövege nyomán ford. és összeáll. Szeged, 1899. 88

Szinnyei XIII:1200. - Schem Cap. 1913:II.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.