🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szuszai
következő 🡲

Szuszai Antal (Eperjes, Sáros vm., 1864. ápr. 17.-Dobsina, 1917. febr. 6.): plébános. - 1889. VI. 29: Rozsnyón pappá szent., Szomolnokon, 1892: Losoncon kp., 1894: Nagyrőcén adm., Merényben kp., 1895: Rozsnyón kp., 1896: Dobsinán plnos. 1911: a SZIT Tud. és Irod. Oszt. tagja. - M: Kicsoda Krisztus? Írta Roh S. J. A 7. kiad. után ford. Bp., 1901. - Előkészület a nagy napra. Katekezis az először gyónók és áldozók előkészítésére. Esztergom, 1904. (2. kiad. Győr, 1908) - A nagy mesterség, vagyis a gyermekek első házi nevelésének a mestersége. 1-2. köt. Bp., 1905-11. - A házasság. Ker-ek okt-a a legéletbevágóbb kérdésekről. Győr, 1906. (Klny. Borromaeus) - A tiszta életről. Kalauz mívelt, serdült ifjak sz. Uo., 1906. - A jellem útja. Az önnevelés kézikv-e 12-17 é. fiúk és leányok sz. Uo., 1908. - Kalauz a krisztusi életre. Kézikv. a középisk. 6. o. és olvasókv. a művelt közönség sz. Kolozsvár, 1910. - Eperjesi turista-kalauz. Eperjes, 1910. - A krisztusi pedagógia főelvéről. Székfogl. Bp., 1911. (A SZIT Tud. és Irod. Oszt. felolvasó üléseiből. 78.) - Apologetika vagyis a kat. hit alapjainak rendszeres védelme. 2. kiad. Esztergom, 1911. - Veliké majstrovstvo to jest Prvádomáca výchova dietok. Posl. Michal Branický. Uo., 1914. 88

Schem. Rosn. 1901:165; 1913:130. - Szinnyei XIII:1170. - Egyh. Közl. 1913:39. sz. Arck. - Alkotmány 1917:40. sz. (Hírek) - Ki kicsoda Rozsnyón? Somorja, 1999:331. (s.v. Susai!) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.