🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szuhai
következő 🡲

Szuhai István (Szuha, Pozsony vm., 1551.-Bécs, Alsó-Au., 1608. jún. 9.): érsek. - A gimn-ot Nagyszombatban végezte, a fil-t és teol-t Bécsben hallg. Még fölszentelése előtt a nagyszombati szem. tanára. 1585. II. 10: esztergomi knk. 1590. VII. 15: sasvári főesp., Nagyszombatban m. hitszónok. 1592. X. 5: nagyprép. és érs. helynök. 1593. IX. 5: II. Rudolf váci mpp-ké nevezte ki. VIII. Kelemen 1595. II. 27: megerősítette. II. 26: Pozsonyban pp-ké szent. Miközben Pálffy Miklós visszafoglalta Nógrád várát és Vácot, ~ Erdélyben Bocskai fejed-nél járt követségben. 1598: a kir. az 1597. IX. 27: kamarai elnökké kinevezett ~t Istvánffy Miklóssal és Nádasdy Ferenccel ismét Erdélybe küldte. 1598. IV. 16: egri mpp. lett. Mivel Bocskaival szemben hű maradt a kir-hoz, 1605: a korponai, 1606: a kassai ogy-en mint hazaárulót száműzetésre ítélték. A kir. elégtételképpen 1607: nyitrai mpp-ké, X. 5: kalocsai érs-ké nevezte ki. Heves és Külső-Szolnok vm. főispánja is volt. 1602-05: az esztergomi főegyhm. ap. adm-a. A bécsi jezsuita tp-ban temették el. - Utóda Vácott 1598. IV. 16: Radovits Péter; Kalocsán 1608: Náprági Demeter, Nyitrán Lépes Bálint, Egerben 1616: Erdődy János. 88

Mendlik 1864:73. (1592-98: váci pp.), 99. (1600-07: egri pp.), 79. (1607: kalocsai érs.) - Gams 1873:384. (1594[92]. V. 25-1598: váci pp.), 368. (1600-1607. X. 5: egri pp.; széke 1608-31: üres), 372. (1607. X. 5-†1607. X. 31: kalocsai érs.) - Kollányi 1900:187. (†1608. jún. 9.) - Szinnyei XIII:1153. (1594. V. 25: váci pp.; 1600. X. 23: egri pp.; †1607. okt. 31.) - Eubel IV:156. (1607. X. 5: kalocsai kinevezését Gams föltételezésének tartja, mivel iratokban ő nyomát nem találta), 260. (aktákban nyitrai kinevezésének nincs nyoma), 73. (1600. X. 23: egri pp.), 356. (1594. VI. 6: váci pp.) - Chobot II:554. (s.v. Szuhay, 1598. IV. 16: egri pp.; †1608. jún. 9.) - Schem. Nitr. 1914:11. (s.v. Szuhay, 1607: nyitrai adm.) - Schem. Col. 1942:17. (s.v. Szuhay) - Schem. Agr. 1975:12. (1598-1607: egri pp.) - Sugár 1984:287. (†1607. okt. 30.) (aláírásával)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.