🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szuezi-csatorna
következő 🡲

Szuezi-csatorna: a Földközi-tengert és a Vörös-tengert összekötő csatorna. - Megépítésére II. Nekó fáraó (Kr. e. 610-595) tette az első kísérletet, aki a péluszioni Nílus-ágat köttette volna össze a Keserű-tavakon keresztül a Vörös-tengerrel, a Bubasztiszból (a mai Zagazigból) kiinduló mesterséges vízi úttal. A feljegyzések szerint már 10.000 munkás esett az építkezés áldozatául, amikor a fáraó kénytelen volt feladni a tervet. A csatornát száz évvel később →Dárius, Egyiptom perzsa ura fejezte be. Használták és rendszeresen karban tartották a Ptolemaioszok is. Kleopátra az actiumi vereség (Kr. e. 31.) után ezen a vízi úton próbálta kimenteni maradék flottáját a Vörös-tengerre, de a Nílus azévi alacsony vízállása meghiúsította tervét. Használták a rómaiak is, különösen Traianus cs. idején (ur. 98-117) végeztek rajta jelentős karbantartó munkákat, majd anyagi forrásaik függvényében hol elhanyagolták, hol újra kikotorták. - Kr. u. 649: Amr Ibn al-Ász, Egyiptom arab meghódítója újíttatta fel az Arábiával folytatott keresk. megkönnyítése érdekében. 669: el-Manszúr bagdadi kalifa betemettette, hogy elvágja a vele harcban állók élelmiszer-utánpótlási útvonalát. - 1798: Egyiptom fr. megszállásakor merült fel újra egy Ázsia megközelítését megkönnyítő vízi út szükségessége. Ekkor vetődött fel először, hogy a csatornát, áttörve a szűk Szuezi-földszorost, a Földközi-tengertől a Vörös-tengerig ássák. Napóleon mérnökei azonban téves számításaik alapján a két tenger szintje között 10 m-es szintkülönbséget feltételeztek, ezért az ötletet elvetették. Később az angolok pontosították a méréseket. Végül Ferdinand de Lesseps fr. főkonzul 1854: benyújtott terve alapján Szaíd egyiptomi pasa engedélyt adott a ~ kiásására. 1855: Lesseps vezetésével megalakult a fr-ang. érdekeltségű ~ Társaság, mely 99 éves koncessziót kapott a ~ működtetésére (a profit 15 %-a az egyiptomi kormányt illette). Az 1859-től folyó építkezéseket kolerajárvány és az ivóvíz (3000 teve hordta a Nílusról) hiánya nehezítette. Az 1863: trónra lépő Iszmáíl kedive 1869. XI. 16: eu. kir-ok, kirnék és más előkelőségek jelenlétében rendezte meg a megnyitót, akik az újonnan épült Piramisok útján kocsizhattak ki Kairóból a fáraók gizai építményeihez. A Kairóban emelt operaház számára az avatás alkalmára rendelt Verdi-opera, az Aida nem készült el, ezért csak 1871: mutatták be. Iszmáílijjában új palotát építtetett a kedive, aki a fényűző külsőségek miatt úgy eladósodott, hogy kénytelen volt eladni a ~ általa birtokolt részvényeinek felét. A britek az 1952-es forr-ig szinte teljes ellenőrzést szereztek a ~ felett. - Amikor Nasszer egyiptomi min-elnök 1956: államosította a ~t, az övezetet ang., fr. és izr. csapatok szállták meg, de az ENSZ és a világ közvéleményének határozott fellépésére visszavonultak. Izrael az 1967-i hatnapos háborúban elfoglalta a Sínai-fszg-et és lezárta a ~t. K-i partján erős védelmi zónát épített ki (Bar Lev-vonal), a ~ útját elsüllyedt hajók zárták el. Egyiptom 1973: háborút indított a ~ és a Sínai-fszg. visszaszerzésére, amit 1978: a Camp David-i egyezménnyel és 1979: az egyiptomi-izraeli békeszerződéssel el is ért, a forgalom helyreállt a ~n. - A 169 km hosszú ~ 300-365 m széles, ezért a tengerjáró hajók csak 4 ponton (Port Szaíd, el-Balláh, a Timszáh-tó és a Nagy Sós-tó) tudnak egymás mellett elhaladni (17 m-es mélysége a legnagyobb tartályhajók számára nem is elegendő). A 15 órás utat naponta több mint 50 (max. 75) hajó teszi meg. A ~ Egyiptom gazdaságának legfontosabb bevételi forrása. Szueznél 1983: közúti alagutat fúrtak (melynek belsejében szivárgás miatt 1992-95: újat építettek); 2001: el-Kantaránál japán támogatással közúti, Iszmáílijjától É-ra vasúti és közúti hidat nyitottak. Lá.I.

Lázár 2001:58.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.