🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Sztojka
következő 🡲

Sztojka Sándor (Karácsfalva, Ugocsa vm., 1890. okt. 16.-Ungvár, 1943. máj. 31.): g.k. püspök. - A középisk-t Ungvárt, a teol-t Bpen végezte. Papp Antal 1916. XII. 17: Ungvárt pappá szent. 1915. IX. 1: ppi iktató, 1916. I. 1: sztszéki jegyző, 1917. I. 1: ppi fogalmazó és szertartó, XII. 24: titkár, 1921: pápai kp. és sztszéki tan., 1930. II. 7: knk., III. 8: ppi irodaig., VII. 26: ppi helynök, 1931. IV. 28: kápt. helynök, 1932. V. 3: kinev., VII. 12: fszt. munkácsi mpp. M. érzelmű és gondolkodású volt, 1938 őszén az I. →bécsi döntés után az ukrán érzelmű baziliták a Sztszéknél bevádolták, az le akarta mondatni, amit a m. kormány megakadályozott. 1939. VII. 1: a m. felsőház tagja. Egyhm-jének vissza nem csatolt részére ált. helynököket nevezett ki. A papság s a hívők meglepetésére a Sztszék ap. vizitátorként az ukrán érzelmű Nyárádi Dénes kőrösi g.k. pp-öt küldte a munkácsi egyhm. el nem csatolt részére, aki Huszton berendezkedve azt kívánta ppi székhellyé tenni. ~ ppsége idején 158 papot szent. föl, 67 új tp. épült és sok tp-ot fölújítottak. Csaknem minden egyhközs-ét meglátogatta. Gondot fordított a hitokt-ra, föllendítette a vallásos egyes-ek életét, megalapította a Duspasztir (Lelkipásztor) és a Dobrij Pasztir (Jó Pásztor) c. lapokat, hitbuzgalmi és hitvédelmi munkák kiadásáról gondoskodott. - Utóda 1944. I. 6: Dudás Miklós hajdúdorogi pp. mint ap. kormányzó. P.I.

M. pol. és közig. compass. Bp., 1939:698. Arck. - Ogy. alm. 1939:412. Arck. - G.k. Szle 1943. V. 6. - K-i Egyh. 1943:92. - Pilinyi 1943:51. - Salacz 1975:27.

Sztojka Zsigmond Antal, Sztoyka, szalai és kricsfalvi, 1749-től br. (Máramarossziget, Máramaros vm., 1699. márc. 22.-Medgyes, 1770. ápr. 21.): megyéspüspök. - G.kel. vallásból az 1717. évi tatár betörés után tért át a kat. hitre. Az egri egyhm. papnöv-e. A párizsi egy-en kánonjogból drált, hazatérve pappá szent. Rövid lelkipásztorkodás után 1729: Kassa plnosa, egri c. knk., 1733: knk. 1741: ogy. követ, Szt Péterről, majd a Bold. Szűzről nev. javadalmas prép., Mária Terézia egri javadalma megtartásával 1749. IV. 25: erdélyi pp-ké és főkormányszéki tanácsossá nevezte ki, 1749. V. 29: bárósította. 1750. II. 2: Kalocsán pp-ké szent. Székét 1750. IV. 23: foglalta el. 1753: megalapította az egyhm. szem-ot. A knk. stallumok számát 5-ről 7-re emelte, s a 2 új stallumot teol. tanároknak rendelte. Kijavíttatta az alvinci ppi kastélyt, a szegyh-ban főoltárt építtetett. 1759. I. 23: lemondott a kormányzásról, kisludasi birtokára, majd a medgyesi piar. rházba vonult vissza. A gyulafehérvári szegyh-ban temették el. - Utóda 1759. V. 13: Batthyány József gr. 88

Schem. Trans. 1838:XXXIX. (66.); 1913:15. - Mendlik 1864:89. (s.v. Sztoyka; 1749-59: pp.) - Gams 1873:382. (s.v. Sztoyka; 1749. XII. 1-1759: pp.) - Kassai egyhm. tört. névtára I:74. - Temesváry 1910:20. (1759. V: mondott le); 1930:19; 1931:16. (végrendelete: Medgyes, 1769. V. 3.); 1932:15. - Vorbuchner 1925:91. (s.v. Sztoyka) - MÉL II:804. - Marton 1993:94. - Jakubinyi 2004:29.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.