🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Sztojanovits
következő 🡲

Sztojanovits Jenő (Pest, 1864. ápr. 4.-Bp., 1919. jan. 28.): karnagy, énektanár, zeneszerző, újságíró. - Apja, István az első bpi polg. isk. ig-ja. Gyermekként 1876-81: a pesti Egyetemi tp. hajnali miséinek orgonistája. Bellovits Imrétől (1847-1921) és Bellovits József budafoki kántortanítótól tanult zenét, a bpi piar. gimn-ban éretts., 5 é. a tudegy. orvosi karán tanult (utolsó szigorlatát nem tette le). Hírlapíró és muzsikus, 1881-: el. isk-ban éneket tanított, 1902: polg. isk. óraadó, 1904: r. énektanár. Mintazeneiskola néven zeneisk-t vezetett. 1909: a Nagydiófa u. polg. fiúisk. ig-ja. 1910-: szakfelügy. - 1907-13: a bpi Szt István-baz. (első) karnagya, 1913-15: a Főv. Énekkar és 1913-18: a budavári Nagyboldogasszony-tp. ének- és zenekarának újjászervező karnagya. Szakfelügyelőként az el. isk. ének szakokt. megszervezője, javaslatára 25 isk-ban létesítettek zongora és hegedű szakot. 1912: a Szfőv. Énekkar alapítója, 1912-14: karnagya is. 1903-13: a M. Zenészek Orsz. Egyes. megalapítója és elnöke. Halála előtt 10 nappal a Koronázó tp-ban a nagymise ének- és zenekari számait maga vezényelte. - Világi szerzeményei: Tanácsos úr menyasszonya. Operett 1 fv. (1884) - Peking rózsája. Operett. 3 fv. (bemut. 1888. IV. 7: Népszínház, Blaha Lujzával) - Új Romeo. Balett. (bemut. 1889: Operaház, 19 előadás) - Új Romeo. Operett 1 fv. Szöveg: Steiger Lajossal. (bemut. 1891) - Csárdás. Balett 3 fv. (bemut. 1892: Operaház, 79 előadás) [ebben hallhatta a közönség a régi m. zenei emlékeket modern hangszerelésben és láthatta eredeti formájában a palotást és egyéb régi m. táncokat] - Kis molnárné. Operett. 3 fv. (bemut. 1893: Népszínház) - Tous les Trois. Balett 1 fv. (bemut. 1894: Operaház, 22 előadás) - Lengyel legionárius. Operett. 1898. - Ninon. Dalmű 2 fv. Ábrányi Emil szövegére. (bemut. 1898. III. 27: Operaház, 14 előadás) - A Portugall. Opera (bemut. 1905 elején: Operaház) - A tigris. Víg dalmű 1 fv. Berger Richard szövegére (bemut. 1905. XI. 14: Operaház) - Csókkirály. Operett. (bemut. 1908: Budai Színkör) - A sziámi hg. Operett. (bemut. 1910: Budai Színkör) - Karikagyűrű. Operett. (bemut. 1915: Király Színház) - Otello mesél. Dalmű. (bemut. 1917: Operaház). - Isk. daljátékai: Rege a csodaszarvasról, A Szt Anna tó regéje, Madarak dalversenye, Nász a lepkekirály udvarában, Jancsi és Juliska, János vitéz, Karácsonyi álom, Válogatós lepke, Az Uzsoki völgy virágai. - Egyh. művei: Missa Solemnis (F dúr), vegyeskar, szólókvartett és nagyzenekarra, uez kiszenekarra; 2 szólamú kis mise, gyermek-, női- v. fiúkarra orgonával; Ave Maria (F dúr) ének, zongorára; Ave Maria (Esz dúr) szólóének és zenekarra, Ave Maris Stella, tenorszóló, zenekar, 3 szólamú női karra; Stabat Mater, a capella 4. szólamú vegyeskarra; Tantum ergo, vegyeskar, kis zenekarra, Regina coeli, vegyeskar, zenekarra. - Átnézte és előszava: Geszler Ödön: Új m. daloskv. isk. használatra. A polg. fiú- és leányisk. 1. és 2. o. sz. 1 és 2 szólamú énekek. Szólam-kiad. Bp., 1912. - M: Az Orsz. Nemzeti Szöv. emléklapja. Szerk. Katona Bélával. Bp., é. n. - Elméleti és gyakorlati énektan. Kizárólag polg. leány- és felsőbb leányisk. 1-6. o. sz. 1-3. r. Bp., 1902-03. (5. átd. kiad. 1908) - A m. lant. A m. hazafias líra és zene tört. fejlődése. Arany László és egyéb forrásművek nyomán írta Kőrösi Henrik, zenéjét összeáll. Uo., 1902. - M. lant. 1. rész. Egyszólamú énekek. Uo., 1903. - Új m. lant. Polg. és felsőbb leányisk., leánygimn-ok sz. 1-4. Összeáll. Győry Margittal. Uo., 1903-06. (3. kiad. 1919.) - R.k. egyh. szert-ok karénekeskv-e. Demény Dezsővel. Uo., 1909. (Petriknél nincs!) - Elméleti és gyakorlati énektan polg. fiúisk. sz. 1-2. Uo., 1912-14. - Bpen 1890. XI-1891. VII. 1: a Zenevilág heti/kétheti lap fel. szerk-je és tulajdonosa; 1894. VI. 8-XII. 20: a Szabad Szó képes pol. napilap fel. szerk-je; 1896. V. 2-XII. 19: a hetenként 3x-i Székesfehérvár és Vidéke fel. szerk-je; 1898. XII-1899. IX: a Budapesti Távirati Iroda tulajdonos fel. szerk-je és kiadója; 1904. V. 1: a kéthetenkénti M. Zenészek Lapja fel. szerk-je és kiadója. (Szinnyei szerint 8 é. az Egyetértés, 2 é. a P. Hírlap zenekritikusa, 1 é. a Magyarország, 1 é. a P. Napló segédszerk-je, 1 é. a M. Szó fel. szerk-je.) - Betűjegye: -ts. (P. Hírl., P. Napló) 88

Szinnyei XIII:1143. (s.v. Sztojanovics) - Bp. isk. hatóságai 1908:250; 1912:380. - P. Hírl. 1919. I. 29. - Ványi 1926:774. - M. Dal 1929:10. sz. (~ emlékünnepe) - ZL 1931. II:583; 1966. III:471. - A Zene 1934:4. sz. (Kreszné Sztojanovics Lili: ~) - Halász 1936:248. Arck. (†jan. 29!) [Petriknél nem található művei, hely és év nélkül: Ált. zeneelmélet I., II. Harmóniumisk.; Ünnepi daloskv.; M. dalosok nótakincse] - Molnár 1936:498. Arck. - Deák 1942:456. - Papp Viktor: Zenekv. A nóta. Bp., 1944. (~) - Brockhaus III:474. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.