🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Sztachovics
következő 🡲

Sztachovics Remig Alajos, OSB (Szentgyörgy, Pozsony vm., 1812. ápr. 13.-Pannonhalma, 1884. okt. 26.): tanár, levéltáros. - 1830. X. 16: lépett a r-be, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1834. IV. 1: szerz. fog-at tett, 1836. VIII. 1: pappá szent., a soproni gimn. tanára. 1842: a dömölki apátság hitszónoka, 1844: Nagyszombatban, 1852: Kőszegen, 1856: Sopronban, 1861: Győrött gimn. tanár, 1867: Pannonhalmán a főapátság dékánja és kvtárnoka, 1870: Lázon adm., 1872: Pannonhalmán levtár ig. - Cikkei: Archaeol. Közlem. (1868, 71), Győrm. és város leírása. Győr, 1874. (Győrm. régészeti Árpád kori térképe és annak igazolása, Régészeti lelhelyek Győrm-ben, Győrm-ben talált római emlékek), Religio és Nevelés (1845), Religió (1850, 1856), Győri Közl., Linzer Quartalblatt. - M: Braut-Sprüche und Braut-Lieder auf dem Heideboden in Ungarn. Wien, 1867. - Kath. Gebet- und Gesangbuch für Kirche und Haus. Uo., 1868. - Registrum anni MCCCXXII. Tabularii monasterii Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae. Győr, 1876. - Szt Márton toursi pp. és pannonhalmi tp-a. Uo., 1876. - Kz-ai a pannonhalmi kvtárban: Komárom m. régészeti és árpádkori térképe igazolással. 1876; Moson és Veszprém megye... 1875. 88

Szinnyei XIII:1114. - PN 1987:70. (473.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.