🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szopos
következő 🡲

Szopos Sándor, Szopós, székelyudvarhelyi (Csíkszereda, Csík vm., 1881. szept. 8.-Kolozsvár, 1954. dec. 24.): rajztanár, festő. - Kisbirtokos családból származott. 1900: Csíkszeredában éretts., a bpi Képzőműv. Főisk-n 1904: középisk. rajztanári okl-et szerzett. 1906. I: a ditrói áll. polg. fiúisk., 1911. III. 15: a gyergyószentmiklósi áll., 1916. I: a dési áll., 1919. IX. 1: a dési ref. főgimn., 1922. IX. 1-1923. VIII. 31: a kolozsvári ref. leánygimn. és a kolozsvári Marianum polg. isk. tanárképző tanára, azután kv-illusztrátor (pl. Szentimrei Jenő verses m. krónikája. Kolozsvár, 1928; Németh Gellért: Kis uram, hogy volt? Uo., 1930, Szász Ferenc: Őserők. Uo., 1936), a festészetből élt. 1934-ig Désen magán festőisk-ja volt. Bécsben, Münchenben és Olaszo-ban járt tanulmányúton. Az Erdélyi Múz. Egylet választmányi tagja, 1929: az erdélyi Kat. Akad./Erdélyi Pázmány Péter Irod. Társ. tagja. - Nevezetesebb képei: Cigányasszonyok vasárnap délután; Pihenő akt; A bukaresti r.k. érs. arcképe; Madéfalvi veszedelem. - Cikkei: Csíkvm. (1911), Erdélyi alm. 1925. Bp., 1925:242. (Az erdélyi m. képzőműv. 6 esztendeje), kolozsvári A Hírnök (1923/26), kolozsvári Pásztortűz (1924, 25, 26, 28, 31, 40), kolozsvári Széphalom (1938). - Álneve és betűjegye: Hess; ss. 88

Ker. m. közél. alm. III:296. - Bíró 1955:35, 351, 433, 517. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.