🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szopek
következő 🡲

Szopek Loránd Ervin, OPraem (Őrdarma, Ung vm., 1889. jún. 9.-Gödöllő, 1959. aug. 27.): tanár, cserkészvezető. - 1909. IV. 5: lépett a jászói prem. r-be, 1914. VII. 5: szerz. fog-at tett, VII. 8: pappá szent., lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett és drált; konviktusi felügy. és gimn. tanár Kassán. 1914: Nagyváradon tanár, 1923: tanulm. felügy. 1924: Gödöllőn nevelőint. és reálgimn. tanár. 1938: Budafokon, 1939: Gödöllőn tanár, 1943-45: ig., 1946-47: gimn. ig. 1946-48: nyugdíjazásáig a Tanárképző Főisk. ig-ja. 1950-től alkalmi munkás. Az országcsonkítás után rendtársaival és öregdiákokkal fölépíttette a gödöllői Fácán-soron az új tp-ukat, majd az új prem. gimn-ot. - 1924-: a Gödöllői Prem. Gimn. 44. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatának szervezője és vez-je; 1933. VIII: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozó X. altáborának h. parancsnoka. A Bp-Vidéki Cserkészker. főtitkára, üv. eln., majd eln., az Orsz. Cserkész Nagytanács tagja. Egyik szervezője a Jamboree 10. évford-jára Siklódi Lőrinc (1876-1945) szobrász készítette gödöllői cserkészszobornak. - Írásai: Gödöllői prem. gimn. értes. (1933, 34, 42, 43), Lengyel földön. Bp., 1936. - M: Az 1805. évi ogy. tört. Bp., 1914. - M. szívvel idegen földön. (Jamboree emlék) Gödöllő, 1929. - Cserkészet, jamboree. Bp., 1933. - A X. (Pestvidéki) Cserkészker. 10 esztendeje (1925-35). Szerk. [Uo.], 1935. Bo.J.-Fe.Má.

Jámbor 1936:110. - Jászói névtár 1944:139. - Prem. bibliogr. 1996:335. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.