🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szondi
következő 🡲

Szondi (1918?-ig Sonnenschein) Lipót (Nyitra, Nyitra vm., 1893. márc. 11.-Küssnacht, Svájc, 1986. jan. 27.): ideg- és belgyógyász, a sorselemzés mélylélektani iskola alapítója. - 13 gyermekes zsidó család, apja 2. házasságának 8. gyermeke. 1898-: Bpen élt, az el. isk-ban tanult meg m-ul. Bpen éretts., a Tudegy-en orvostanhallg., 1919: orvosdr-rá avatták. 1915-18: az orosz és olasz harctereken orvos-hadnagy. 1916: pergőtűzben életét egy repeszdarabot fölfogó Freud-kv. mentette meg, más alkalommal orvosi feladatra hívták, távollétében a házát lebombázták. 1918: Bpen az Apponyi Poliklinika lélektani laboratóriumában gyakornok, 1919-23: Ranschburg Pál mellett dolg., aki a kísérleti lélektan hazai megalapítója volt. Bpen bel- és ideggyógyász magánorvos, 1923-: a belsőelválasztású mirigyek kórformái és az alkati betegségek kutatója. 1927-41: a Gyógyped. Tanárképző Főisk-n a lelkibetegségek előadója és a laboratórium vez-je; az értelmi és érzékszervi fogyatékosságok örökléstanával, iker- és családfa-kutatással, alkattannal, az ifjúkori bűnözéssel foglalkozott. Főként a házassági párválasztások genetikai meghatározottságának vizsgálataiból keletkeztek sorselemző elméletének alapgondolatai. 1941-44: magánorvos, 1944. III-: csak zsidó betegeket fogadhatott. A ném. megszállás után, VI. 10: a cionisták a nácikkal különalkut kötöttek, hogy váltságdíjért 1800 gazdagot, tudóst, művészt kivándoroltathatnak Palesztinába. Csoportjuk VII. 8: érkezett a bergen-belseni Bevorzugtenlager-be, ahol ~ sorselemző szem-okat tartott. XII: Svájcban menedékjogot kapott. 1946: Zürichben telepedett le, lelkibetegeknek magánrendelőt nyithatott. 1959-: svájci állampolgár, többé nem járt Mo-on. - 1947: a Kísérleti Ösztöndiagnosztikai és Sorsanalitikus Pszichológiai Társ., 1961: a Svájci Sorsanalitikus Társ. alapító tagja. 1962-63: a zürichi egy. előadója, 1970: a lőveni egy., 1982: a párizsi Sorbonne díszdr-a. 1969. IV. 28: egy meggyógyított betege anyjától 5 mill. svájci frankot kapott, melyből (a sorselemzők 5 é. képzésére ill. a sorselemzés elméletének és alkalmazásának kutatására) Zürichben megalapította a Stiftung Szondi Institutot. - Írásai: Orsz. Gyermekvédő Liga Albrecht Kir. Hg. Orvosi Kutatóint. munkálatai. 1. köt. Bp., 1929. (Anthropometriai tanulm-ok bpi szegénysorsú gyermekeken), Psychológiai tanulm-ok. Uo., 1929. (A neuraszthenia kórképének kettéválasztása), Tehetség problémák. Uo., 1930. (A tehetség biológiája), A belső secretiós kutatás újabb eredményei. Uo., 1931. (Az endokrin-mirigyek kölcsönös kapcsolatainak diagnostikai és therapiás jelentősége), Klinikai diagnosztika 1. köt. Uo., 1937. (Az endokrinopathológiai syndromák diagnosztikája), Az isk-orvos kézikv-e. Uo., 1941. (A testi és lelki fogyatékosságok öröklődése). - M: Schwachsinn und innere Sekretion. Bp., 1923. (Abhandlungen aus den Grenzgebieten der inneren Secretion 1.) - A fogyatékos értelem. Uo., 1925. (Gyógyped. kvtár [Új sor.]) - A növés zavarai és a belső secretio. Uo., [1926] - M. anthropometriai normák. Az isk. gyermek testi méretei 6-13 é. korig. Uo., 1926. - Az értelmi fogyatékosságok kezelésének újabb útjairól. Uo., 1927. - Die Revision der Neurastheniefrage. Bp-Leipzig, 1930. - Constitutioanalysis és értelmi fogyatékosság. Beszámoló az Áll. Gyógyped. Kórtani és Gyógytani Laboratorium tud-os működéséről. 1. köt. Uo., 1931. - A családkutatás és ikerkutatás módszertani elemei. 3 előad. Kalocsa, 1935. (Közeü. kvtár 27.) (Orsz. Stefánia Szöv. az Anyák és Csecsemők Védelmével Államilag Megbízott Szervezet kiadványai 105.) - Ösztön és nevelés. Ösztöndiagnosztikai kísérletek ikreken. Uo., 1940. (Klny. Lélektani tanulm-ok) (Közlem. a sorsanalitikus szem-ból 1.) - Előadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köréből. 1. köt. Módszertan és ösztöntan. 3. köt. Az 'én' kísérleti elemzése. 4. köt. Az ember ösztön meghatározása az ösztönök tapasztalati rendszerében. Az ember ösztön linnaeusa. Uo., 1942-43. (soksz.) - Schicksalanalyse (Wahl in Liebe, Freundschaft, Beruf, Krankheit und Tod). Basel, 1944. - Experimentelle Triebdiagnostik. 1-2 köt. Bern-Stuttgart, 1947. - Triebpathologie. 1-2. köt. Uo., 1952-56. - Schicksalanalytische Therapie. Uo., 1963. - Integration der Triebe. Die Triebvermischten. Uo., 1984. - Káin, a törvényszegő. Mózes, a törvényalkotó. Bev. Benedek István. Ford. Mérei Vera. Bp., 1987. (Pilisszántó, 1997) - Ember és sors. 3 tanulm. Ford. Deák Katalin, Toronyi Gyöngyi. Bp., 1996. - A Szondi-teszt: a kísérleti diagnosztika tankv-e. Ford. Böhm Gábor, Sándorfi Edina, Molnár Mariann. Uo., 2002. - Bpen 1923-30: az Abhandlungen aus den Grenzgebieten der inneren Secretion sorozat (1-6. füz.) szerk-je. P.F.M.-88

Orsz. Orvosi Kamara névjegyzéke. Bp., 1939:193. - Valóság 1975:63. (Győri György: Beszélgetés ~tal); 1991:76. (Benedek István: Szondi anekdotárium) - Ember és műveltség. [Bp.], 1976:9. (Választásaink alakítják sorsunkat. Beszélgetés ~tal.) - Larese, Dino: Leopold Szondi, eine Lebensskizze. Amrizwil, 1976. - A gyógyítás gyógyítása. Bp., 1978. (Benedek István: Sz.) - M. Pszichológiai Szle 1983:475. (Deák Judit: Beszélgetés a 90 éves ~tal) - Kapu. Rk. melléklet. 1991. (László Károly: Találkozás 25 után ~tal) - ~. S.a.r. Gyöngyösiné Kiss Enikő. Uo., 1999. (M. panteon 4.) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.