🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szombach
következő 🡲

Szombach Godehárd Ferenc, OPraem (Szentandrás, Temes vm., 1892. jún. 18.-Bp., 1946. jan. 21.): tanár. - 1910. IX. 4: Jászón lépett a prem. r-be, 1915. VI. 20: szerz. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. és m-ném. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1915: Jászón konventi tag és h. plnos, majd Kassán konviktusi tanulm. felügy. és gimn. tanár, 1916: Nagyváradon gimn. tanár, 1923: a nagyváradi társház tagja. 1928: Gödöllőn gimn. és nevelőint. tanár, 1944: a Kat. Tanügyi Főigazg. közp. ig-ja. - Írásai: Gödöllői Hírl. (1939-40). - Gödöllői prem. gimn. értes. (1942/43). - M: Az iránykeresők kora (1772-1804). Gödöllő, 1944. 88

Barthos-Csetri-Luttor 1931:109. - Jámbor 1942:164. - Stefancsik-Kovács 1978:332. (*Temesszentandrás) - Diós 1999:214. (4991.) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.