🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szolchani
következő 🡲

Szolchani Márton, Szolcsány (162,-Szepesi káptalan?, 1679?): apát-kanonok. - 1637: Nagyszombatban nyelvtant, 1638: szófűzést, 1639-40: költészetet, 1641: szónoklattant, 1642: logikát tanult, 1642. XI. 22: a bécsi egy. beiratkozott hallg-ja, a hittud. baccalaureusa, 1647. XII. 20: az egyh. r-be lépett, savniki apát, 1651-79: szepesi knk. - M: De Morali Malo Dissertatio Theologica. (Bécs), 1647. 88

Schem. Scep. 1906:XVII. (s.v. Szolcsány) - Szinnyei XIII:1045. („bölcselet mestere, a bécsi Pázmán-intézetben az esztergomi káptalan alumnusa”) - Fazekas 2003:60. [181.]

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.