🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szokolszky
következő 🡲

Szokolszky Bertalan (Kassa, Abaúj vm., 1868. aug. 24.-1941 előtt): plébános. - A gimn-ot Kisszebenben és Eperjesen, a teol-t Kassán végezte. Kispapként 1890: Mónosbélen Elek Dezső gyermekeinek nev-je. 1891. I. 12: pappá szent., Sóváron, 1896: Lasztócon, 1897: Bártfán kp. és gimn. hittanár, 1898: Sátoraljaújhelyen hitokt., 1905: az ogy. választáson a kisszebeni ker-ben néppárti képviselőjelölt, Hodossy Imre (*1840) szabadelvű pártival szemben kisebbségben maradt. 1909: Szilvásújfalun plnos. - Írásai: M. Állam, M. Szle, Sárosmegyei Közl., Zemplén vm. Bp., 1905. (A r.k. egyh.; munk.). - M: A bártfai Szt Egyed-tp. tört. és leírása. Eperjes, 1898. - Segner Pál nagybőjti szt beszédei. Ford. 1-2. köt. Sátoraljaújhely, 1901. - Szt László m. kir. élete. Uo., 1902. - Tartsatok bűnbánatot. Helyes útmutatás a gyónásra. Uo., 1903. - A 100 é. kassai ppség 1804-1904. Kassa, 1905. 88

Schem. Cass. 1893:263. (*aug. 27); 1908:75. (*aug. 24.) - Zemplén vm. Bp., 1905. - Szinnyei XIII:1039. (*aug. 24.) - Cat. Cass. 1918:32. - Bíró 1955:455.

Szokolszky Rezső (Kisszeben, Sáros vm., 1873-Veszprém, 1948): tanfelügyelő. - Kisszebenben és Kassán tanult, ahol 1893: tanító okl-et szerzett. Sátoraljaújhelyt a r.k. isk. tanítója, 1899: Besztercebányán tanfelügyelőségi tollnok, 1908: s-tanfelügyelő, 1914: tanfelügy. 1919: a csehszl. hűségeskü megtagadása miatt elbocsátották, Miskolcon tanfelügy., 1921-33: nyugdíjazásáig a veszprémi tanfelügyelőségen vez. tanfelügy. - Besztercebányán Zólyom vm. tvhat. biz. és a Madách Társ. tagja. - Írásai: Veszprémvm. (1923), Néptanítók Lapja (1930). - M: Egyszerű emberek. Elb-ek. H.é.n. - Sátoraljaújhelyt 1898. VIII. 31-1899. VI. 24: a Zempléni Hírlap hetilap fel. szerk-je, Besztercebányán 1903. I. 15-V. 15: a M. Isk. folyóir. alapító szerk-je. 88

Baranyai-Keleti 1937:86. - M. közalkalm. alm. 1938:526. - Kemény 1942:292. - Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:276. - B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964:71. (170.) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.