🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szokoli
következő 🡲

Szokoli János, Zokol, Zokoli, br., OSPPE (1439-1493 után): megyéspüspök. - A Gutkeled nemzetség Báthory ágának egyik köznemesi, s csak Mátyás kir. (ur. 1458-90) alatt, ~ apjával felemelkedő családjából származott. Apja Péter, testvérei Miklós, Albert és András. Váradi knk-ból 1466. VIII. 18: vál., X. 27: tényl. csanádi pp. Kormányzása idején a Duna mentén a törökök és a zsoldosok pusztítottak, Kinizsi Pál temesi főispán akadályozta a tizedszedést. ~ többször is fordult a p-hoz engedélyért, hogy hordozható oltára lehessen. 1490: részt vett II. Ulászló választásán, 1493: p. megbízás alapján vizitációt tartott a pécsváradi bencés ktorban, majd pálos lett és remeteségbe vonult. A r-ben boldogként tisztelik. - Utóda 1493. VII. 26: Baratin Lukács. 88

Mendlik 1864:94. (s.v. Zokoli; 1466-92: pp.) - Gams 1873:370. (s.v. Zokol; 1466-92: pp.) - Bunyitay II:148. - Borovszky I:362. - Juhász V:64. - Egyh. Körirat 1947. (Juhász Kálmán: Egy ismeretlen boldog pálos pp.) - Zeitschrift für kath. Theologie 1959. (Juhász Kálmán: Vom Kirchenfürsten zum Einsiedler) - Schem. Csan. 1980:23. (38.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.