🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szmirna
következő 🡲

Szmirna, Smyrna, Izmir: 1. város Kis-Ázsiában. Első telepesei az eolok, később iónok lakták. A Hermosz folyó torkolatánál kialakult város jelentőségét Nagy Sándor ismerte föl, s ~ a fszg. belsejébe vezető keresk. utak kiindulópontja lett. Kr. e. 300 k. Lüzimakhosz kir. Nagy Sándor tervei szerint újjáépítette, s ~ hamarosan egész Kis-Ázsia leggazdagabb kikötő- és kereskedővárosa. - 2. érsekség. A ~ban élő zsidók között vsz. Pál ap. alapította az egyházat. Ennek szól a Jel egyik levele (2,8-11). 3. pp-e Szt Polikárp. Pp-e részt vett 325: a niceai, 431: az efezusi, 451: a kalkedoni zsinaton. Metrophonesz érs. a 9. sz: →Photiosz ellenfele. János érs. a 11. sz: →Kerullariosz Mihály konstantinápolyi pátr. híve. A lat. érsség alapítása vsz. a genuai uralom idején (1261-1320) történt. A mongolok és törökök uralma alatt az érsség eltűnt. 1817. XII. 18: harmadszor is visszaállították. - 2006: →Izmir (Töröko). R.É.-B.J.

LThK 1937. IX:640. - BL:1731.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.