🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szluha
következő 🡲

Szluha György Demeter, verbói (Alsópaty, Vas vm., 1747.-Szekszárd, 1820. okt. 21.): plébános. - 1764. X. 24: belépett a pálos r-be, 1768. IV. 2: aldiákonus, 1769. II. 18: diákonus Pécsett, ahol teol-t tanult; Nagyszombatban pappá szent. 1786. II. 7: a rend föloszlatása után Sátoraljaújhelyt, majd Nagyváradon tanár. 1792. XI. 19: Szekszárdon plnos, később madocsai apát, Tolna vm. táblabírája. - M: T. N. Bihar Vármegyének Jeles Öröme... Nagyvárad, 1782. - Öröm Versek... Uo., 1785. - Puncta et animadversiones, pro rei litterariae per inclitum regni Hungariae... Buda, 1790. - Planum erigendae Societatis eruditae Hungaricae alterum elaboratius. Vienna, 1790. - Candidati erigendae eruditae societatis Hungaricae et ratio facti in ea promovendaprogressus. Jaurini, 1791. - Dissertati de censura librorum ... Colocae, 1791. - Mo-nak első sz. királya és apostola ditsőséges Szt István. Pest, 1798. - Isten szive szerént való férfiú dicsőséges Szt István... Bécs, 1799. - Compendium historiae sacri religiosi ac proprie Hungariae ord. S. Pauli eremitae... Vác, 1804. (névtelenül) 88

Brüsztle I:236; II:324. - Szinnyei XIII:1019. - Kisbán II:473.

Szluha Nepomuk János, SJ (Gyalu, Kolozs vm., 1725. aug. 23.-Győr?, 1780?): misszionárius, rektor. - Atyja Komárom vm. alispánja, nagy érdemeket szerzett a →Pragmatica Sanctio elfogadása körül, amiért 1726: br. lett. ~ a középisk-t Budán végezte, ahol 1738. X. 14: belépett a JT-ba. Korán kitűnt mat. tehetsége. Fölszentelése után néhány évig Sopronban tanított, 1746: misszion-nak jelentkezett. →Fáy Dáviddal és →Kayling Józseffel 1752: érkezett Lisszabonba, ahonnan 1753. VI. 1: indultak Brazíliába, a maranoni misszióba, s VII. 16: érkeztek meg São Luisba. A port. kir. megbízásából ~ részt vett Brazília (Maranhão) felmérésében és térképezésében. 1755-: Fáyval együtt a Pisiare folyó menti guajara indiánok között dolg. →Pombal rendeletére 1759. XI: Port-ban bebörtönözték, de tábornok testvére, György hamarosan kiszabadította. Hazatérve 1760: Győrött, majd Nagyszombatban és Sopronban tanított, 1763: tábori lelkész, 1770-73: a JT feloszlatásáig a győri szem. rektora. **

Pallas XV:765. (*1723; †1803) - Pinzger Ferenc SJ: Magasztos eszmék útján. Bp., 1931:25. - Miklósi 1936:77. - Lévay II:490. - Vigilia 1991:729. (Bögös László: Brazília m. hitküldérei. Br. ~.) - FMT 1991. 9:31. (Balázs Dénes: Adalékok a D-amerikai m. utazók munkásságához)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.