🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szirmai
következő 🡲

Szirmai Antal (Szabadka, Bács-Bodrog vm., 1860. júl. 11.-Kiskundorozsma, 1927. ápr. 27.): festő. - Bpen, Münchenben és Párizsban tanult. Hazatérve 3 é. a Benczúr-mesterisk. tagja, majd az Operaház freskóinak elkészítésekor →Lotz Károly segédje, azután Bpen rajztanár. Életképek (Eperszedés, Bácskai szüret stb.) mellett tájképeket és tp. falképeket (pl. Nagyvárad, Hódmezővásárhely, Martonos, Szomolnok, Versec stb.) festett. Az újjáépített veszprémi szegyh. képei közül ~ festette Jézus, Szűz Mária, Szt Ágoston, Nagy Szt Gergely, Aranyszájú Szt János, Nazianzi Szt Gergely s a 4 m. (Szt, István, Imre, László, Margit) alakjait.  88

M. Műv. 1927:427. (Lk. [Lyka Károly]: ~) - Sziklay 1931:330. - Műv. lex. 1935. II:513.

Szirmai Béla (Kapnikbánya, v. Szatmár vm., 1924. jan. 6.-): plébános. - A gimn-ot 1936-38: Gyulafehérvárott, 1938-44: a kolozsvári piar-knál, a teol-t Gyulafehérvárott végezte. 1950. III. 25: szent. pappá. Csíkszentmártonban, 1951: Szászrégenben kp., 1956: uo. plnos. 1979: Tür és Balázsfalva plnosa. 1983. VIII. 22: baleset érte, nyugdíjba vonult. 1986: Nagyenyeden, 1987: Csíkszentmártonban, 1991: Csíkszenttamáson kisegítő lelkész. - Írásai: 1990-től a Ker. Szó és a Vasárnap c. lapokban. Ku.P.

Szirmai (1876-ig Steinbeck) László Árpád (Belatinc, Zala vm., 1861. aug. 16.-Bp., 1942. aug. 7.): kanonok. - A teol-t a KPI-ben végezte, 1883. XII. 28: veszprémi egyh-s pappá szent. Lengyeltótiban, Iharosberényben, és Inkey József családjánál kp. 1886: átment a nagyváradi egyhm-be, Szarvason adm., 1895: plnos. 1905: endrődi esp., 1911: knk., 1916: kereki c. apát, 1921: őrkanonok. - Írásai: szarvasi polg. leányisk. értes. (1895: A női eszmény és a vallás), Alkotmány (1900). - M: A proletárdiktatura tört. Nagyváradon. Bp., 1939. - Álnevei: egy nagyváradi kanonok (művén); Szirmay L. Árpád. 88

Schem. Mv. 1929:8. (s.v. Szirmay) - Schem. Varad. 1933:74. (s.v. Szirmay) (kereki c. apát) - P. Hírl. 1942. VIII. 9. - Pfeiffer 1987:990. (kelebiai c. apát) - BM 12.873/876. sz. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)


Szirmai Béla (Kapnikbánya, Szatmár m., 1924. jan. 7.–): plébános. – A középisk-t és a teol-t Gyulafehérváron a kántoriskolában és a Hittud. Főisk-n végezte. 1950. III. 25: sztelték pappá. Csíkszentmártonban, 1951: Szászrégenben kp., 1966: h. plnos. 1979: Türben h. plnos. 1983: Brassóban nyugdíjas. – 1971: tb. esp., 1993: tb. knk., 2000: pápai kp. Leikonunk munkatársa (SZ.B.). – M: Az Erdélyi Egyhm. papjainak névsora 1556-tól napjainkig 1–IV. Gyulafehérvár, 1996–97. Kz-ban. F.S.

Ferenczi 2009:420.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.