🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szinger
következő 🡲

Szinger József (Kakasd, Tolna vm., 1903. nov. 28.-Kisdorog, 1991. nov.19.): plébános. - 1932: pappá szent. Sombereken kp., 1934: Palotabozsokon adm., Püspöklakon kp., 1938: Lovászhetényben plnos. 1944 őszén egy csapattestétől lemaradt ném. katonát rejtett el a pléb. fáskamrájába, akit a szovjet bevonulás után is hosszú ideig bújtatott (szerencsésen kijutott Mo-ról, 1992: mint Graf ügyvéd Mainzban élt). A helybeli sváb lakosságot elűzték otthonából, s helyükbe idegenek költöztek. 1945: följelentették, az NKVD letartóztatta, kémkedéssel vádolva 5 hónapon át Pécsváradon, Pécsett s Bpen, a Guyon Richárd úton tartották fogva, majd elengedték. 1945: Kisdorogon plnos, 1971: tb. knk. 88

Schem. Qu. 1981:287. - Hetényi Varga I:339. - Diós 1999:213. (4930.)

Szinger Kornél, Szt Annáról nev., Piar (Hőgyész, Tolna vm., 1863. aug. 8.-Eger, 1950. dec. 24.): házfőnök, gimnáziumi igazgató. - Az algimn-ot Bonyhádon és Pécsett járta, 1881. VIII. 11: 19: lépett a r-be, a gimn. 7-8. o-át 1883-84: Kecskeméten, a teol-t 1885-86: Nyitrán végezte, 1886. I. 19: Vácott szerz. fog-at tett, 1887. VIII. 7: pappá szent. 1890: a Ferenc József Tudegy-en m-ném. szakos tanári okl-et szerzett. 1888-1902: Szegeden tanár, 1903-05: rektor, 1906-14: ig. és házfőn. A Dugonics Társ. igazg. tagja, Szeged képviselőtestületének tagja. 1915-18: Mernyén adm., 1918. VII. 19-1923. IX. 1: Szegeden (bpi) tartfőn. 1924-25: Rómában a generális asszisztense. 1926-50: Mernyén nyugdíjas. 1950. IX. 7: egykori tanítványa, Czapik Gyula érs. mint súlyos beteget magához vette az érs. palotába. - Írásai: Tolnamegyei Közl. (1883-84: elb-ek), Kecskeméti Lpk. (1883-84: elbek.), szegedi főgimn. értes. (1892, 1906, 1908). - M: Gratian decretuma és annak az egyházjog fejlődésére gyakorlott befolyása. Kolozsvár, 1887. - A Simorcodex nyelvsajátságai. Uo., 1888. - Zrínyi Miklós gr. életrajza, a Zrínyiász fejtegetése és magyarázása. Szeged 1903. (Segédkv-ek a m. irod. okt-hoz 3.) - A szegedi kegyes tanítórendiek vez-e alatt álló városi főgimn. értes. 1910/20. Közzétette. Szeged, 1920. - Álneve és betűjegyei: K. (Kecskeméti Lpk., Tolnamegyei Közl., 1883-84); Szirmay (uo.), Tüskei (uo.). 88

Szinnyei XIII:954. - Kalmár 1907:182. - Koltai 1998:372. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.