🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szily
következő 🡲

Szily András (Palota, Veszprém vm., 1618.-Nagyszombat, 1682. máj. 5.): választott püspök. - 1641. V. 23: a fil. baccalauresa. Nagyszombatban, majd a Pázmáneumban tanult. 1642. XI. 3: a CGH növ-e lett. Hazatérve Nagykéren, 1647: Püspökiben plnos. 1654. IV. 15: esztergomi knk., 1657. I. 12: barsi főesp., 1663. VIII. 6: őrknk., 1668. IV. 1: szkópiai vál. pp., 1676. IV. 22: éneklőknk., 1679: földvári apát és kir. tan. - M: A kerestyén igaz vitézeknek gyenerálja, Szt István Mártir. Nagyszombat, 1679. - A keresztyén bíráknak... tüköre. Uo., 1680. - Lectulus Genialis. Uo., 1682. - Utóda a szkopiai c-en 1685 k. Matusek András (1566-77: Bogdán András a megerősített pp.). T.E.

Zelliger 1893:511. - Némethy 1894:965. - Kollányi 1900:271. - Szinnyei XIII:935. - Veress II:44. Arck.

Szily János, felsőszopori (Felsőszopor, Sopron vm., 1735. aug. 30.-Szombathely, 1799. jan. 2.): megyéspüspök. - Nemes szülők gyermeke, atyja r.k., anyja ág. ev., 4 nővérét anyját követve ev-nak, ~t r. k-nak keresztelték. A gimn-ot a soproni jezsuitáknál végezte, 1752: Győrött kisszeminraista, XII. 8: Zichy Ferenc mpp. bérmálta, s feladta neki a tonzúrát és a kisebb rendeket. 2 év fil. és 1 év teol. után 1755. XI. 2: Rómában a CGH növ-e lett. 1757. XII. 17: diákonussá sztelték, 1758. III. 14: teol. dr. - III. 28: hazatért, IX. 3: pappá sztelték, s Zichy Ferenc szertartója. 1762. XI. 9: vasvár-szombathelyi tb. knk., 1764. II. 29: győri knk., 1770. I. 8: őrknk. Rábeszélte pp-ét a szegyh. restaurálására, amit ő irányított. Így került kapcsolatba Melchior →Hefele építésszel és Anton →Maulbertsch festővel. 1769: drozói c. prép., 1775. II. 21: győrhegyi prép. - Mária Terézia IV. 24: tinnini cpp-ké nevezte ki, V. 28: Győrött pp-ké sztelték. mint győri spp. bérmált, papokat sztelt, VII. 20: Zichyi mpp. rábízta az egyhm. vizitálását. 1777. II. 17: az újonnan alapított →szombathelyi püspökség első kinev., VI. 23: megerősített mpp-e, székét VIII. 20: foglalta el. Szombathelyen szegyh-at, ppi palotát, szem-ot, zenészek házát építtetett, átépíttette a szegyh. plébházat, a zanati, nyúli, mileji tp-ot. Segítségére voltak azok a művészek, akikkel Győrben ismerkedett meg. Az új egyhm. papságának egységét és fegyelmét az Instructio Venerabilis Cleri Sabariensis c. művével alapozta meg. E mű 150 évig az egyhm. törvénykv-e lett. Két ízben bejárta az egész egyhm-t, 13 új pléb-t, 31 helyi káplánságot, 29 kp. állást szervezett, ebből 7 pléb-t, 13 helyi káplánságot és 7 kp. állást be is tölthetett. Szombathelyen nyomdát alapított, melyet a szem-ban helyezett el, az építkezések során előkerült régiségeket a ppi palota Sala terrena termében gyűjtötte össze, mely az első régészeti múz. volt Mo-on (1908: a gyűjt. a városi múzeumé lett). Kvtárat létesített s a kvtáros számára alapítványt tett, pártolta az irod-at, ~ mentette meg →Faludi Ferenc SJ hagyatékát. II. József kitiltatta Bécsből. 1784: nem sikerült megakadályoznia a szombathelyi szem. Pozsonyba helyezését. 1909: szobrot állítottak neki. - M: Prodigium principium cui coelum duos praemisit nativitatis... Nagyszombat, 1759. - Tanítása, amelyet a néphez tartott, midőn ujjon fölállított szombathelyi megyébe először belépett 1777. Győr, 1777. (lat-ul Bécs, 1777). - Publicatio jubilaei particularis pro haereditariis. Szombathely, 1795. - Utóda a tinnini címen 1779. VII. 12: Pierer József, Szombathelyen 1800. V. 12: Herzán Ferenc. S.F.

Schőnvisner, Stephanus: Antiquitatum et historiae Sabariensis... Pest, 1791. - Gams 1873:378. (1.), 423. (61.) - Kőberl János: Felsőszopori ~, Szombathely első pp-e. Szombathely, 1878. - Pallas XV:793. - Schem. Jaur. 1897:42. (552.) - Szinnyei XIII:937. (*aug. 20!) - Tóth József: ~ élete és működése. Uo., 1909. - Veress II:187. - Géfin I:27; II:171; III:408. (*aug. 29. v. 30.) - Bedy 1938:467. - Somfai Ferenc: Vas m. vallási viszonyai a Sz-féle egyházlátogatás tükrében. Bp., 1944? (dissz.) - MÉL II:781. (*aug. 20; †jan. 23.) - Schem. Sab. 1972:13. (*aug. 29.)

Szily János, nemes (Pápa, Veszprém vm., 1730 u.-Esztergom, 1800. jan. 18.): plébános. - A teol-t a nagyszombati papnev. int-ben végezte, 1760: Pápán pappá szent. 1762. III. 16: Pesten kp., 1764. I. 13: Fülekpüspökin, 1765: Karancsságon, 1772. IV. 3: Felsőludányban, 1794. I. 31: Esztergom-Királyvárosban plnos. - M: Szt István, első ker. m. kir., előbb az égben mintsem a földön ismeretes... Hirdette ezen sz. kir-nak jelen inneplése alkalmatosságával a bécsi nemes magyarságnak... Kis-Aszony havának 26. 1798. Bécs, 1798. 88

Zelliger 1893:512. - Némethy 1894:965. - Szinnyei XIII:937.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.