🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szilassi
következő 🡲

Szilassi Vince, Bátyai, Haraszti, Kászoni (Kászony, Erdély, 1400 k.-1473. febr. 25. után): megyéspüspök. - Kászoni Miklós fia. Az orsz. kancellária jegyzője, követségben járt a p. és a burgundi udvarban. Ifjú korában részt vett Hunyadi János török- és huszita-ellenes harcaiban, ezért 1471: a p-hoz folyamodott, hogy oldozza föl őt a hadi szolgálatban magára vont egyh. cenzúrák alól, bár úgy tudja, nem ontott vért. Az egri egyhm-ben 1426: ádventjén pappá szent. Nagybányai plnos, 1445-49: váradi knk. A MA-ban (Haraszti Vince néven) 1450. I. 28: vál., 1450-1473. II. 25: tényl. váci mpp., Bereg vm. főispánja és munkácsi várnagy. A husziták föltartóztatására megerősítette Nógrád várát, tagja volt az V. László kiskorúsága idejére alakított kormányzótanácsnak. Tagja volt annak a küldöttségnek, mely kir-lyá választása után elment Mátyásért a strasznici várba. Ágoston győri pp-kel Mátyás követe Podjebrádnál, hogy azt cseh királlyá koronázzák, ha hűséget esküszik a róm. anyaszentegyháznak. - Utóda 1474: Báthori Miklós. 88

Mendlik 1864:73. (1450-73: váci pp.) - Gams 1873:383. (1450. VII. 17-1471/73: váci pp.) - Bunyitay II:136. (s.v. Szilasi) - Fraknói 1895:552. - Schem. Mv. 1896:130. (s.v. Szilasi János) - Eubel II:287. (1450. VII. 17: pp.) - Chobot II:510. (s.v. Szilassi) - Tört. Szle 1965:490. (Fügedi E. szerint köznemesi családból származott, apja Vince, testvére György) - Schem. Vac. 1970:133. (s.v. Bátyai [Szilassy] Vince)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.