🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szeverosz
következő 🡲

Szeverosz (Szozopolisz, Piszidia-Egyiptom, 538. febr. 8.): a →monofiziták teológusa. - Irod-at Alexandriában, jogot Berütoszban tanult. Barátja, Zakariasz szkolasztikosz hatására itt kezdett érdeklődni a vallási kérdések iránt. 488: megkeresztelkedett, hamarosan szerz. egy Majuma melletti kolostorban. Kivonult a pusztába, remetéskedett, de meggyöngült egészsége miatt vissza kellett térnie ktorába, ahol pappá szent. Maga is alapított egy ktort Majumában. A monofiziták ügyének védelmében néhány szerz-társával Konstantinápolyba ment, ahol 3 évet töltött és vitairatokat készített, köztük a Philaléthész ('Igazságszerető') c. munkáját. ~ 512: megválasztott antiochiai pátr-ként hagyta el a császárvárost. Azonnal elfogadta a →henotikont, elítélte I. Szt Leó p. (ur. 440-461) Flavianosz konstantinápolyi pátr-hoz írt dogmatikus levelét, elutasította a kalkedoni dogmát, intézkedései azonban nem találtak osztatlan elismerésre az antiochiai monofiziták körében. A mérsékeltek túlságosan keménynek, a szélsőségesek (eutükhiánusok) megalkuvónak találták. I. Jusztinosz cs. (ur. 518-527) elől 518: Egyiptomba menekült. Jusztinianosz trónra lépésekor (ur. 527-565) visszahívták Konstantinápolyba, ahol ~ felvette a kapcsolatot a monofizita érzelmű Anthimosz pátr-val, s Theodóra csnő is támogatta. Miután Agapitus p. 536. II: Konstantinápolyba érkezett és Anthimoszt letették, ~ újra egyiptomi számkivetésbe került, ott is halt meg. **

Vanyó 2000:783.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.