🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szerencs
következő 🡲

Szerencs, BAZ m.: 1. vár. 1556: Némethy Ferenc, Szapolyai János vezére elfoglalta a bencés apátságot és várrá alakíttatta. 1565: több próbálkozás után a Habsburg-párti Balassa Menyhért bevette. 1583 u. a Rákóczi család birtokolta. 1644: rövid időre cs. kézre került. 1680: Thököly csapatai megszállták és felrobbantották. Később barokk kastéllyá alakították. - 2. Szt Péter és Pál apostolokról nevezett bencés apátság. Alapításának körülményei ismeretlenek. Vsz. a vár helyén állt. 1247: említik először. Kegyuraságára, amelyről számos okl. maradt, a Bogát-Radvány nemzetség tagjai tartottak igényt. 1329: az apát jelen volt a bencések kápt-ján.1400: Bebek Detre nádor hosszú ítéletlevele jó betekintést ad az apátság és a kegyúri nemzetség 2 szembenálló ágának viszonyairól. A kegyurak jelölték az apátokat, tetszés szerint vettek el az apátság javaiból. - 3. esperesség az egri főegyhm-ben. Plébániái: Bekecs, Berzék, Bodrogkeresztúr, Gesztely, Girincs, Golop, Hernádnémeti, Köröm, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Ond, Prügy, Rátka, Sóstófalva, Taktaharkány, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj. - 4. plébánia a v. egri, majd kassai egyhm-ben, majd ismét az egri főegyhm-ben. 1321: már létezett. Lakói 1595 k. ref-ok lettek. 1742: alapították újra. Mai Kisboldogasszony-tp-át 1764: építették. Org-ját (1/9 m/r, op. 583.) 1907: az →Angster gyár építette. Harangjait 1823: 75 cm átm. Eberhard Henrik Bpen, 1949: 100 cm átm. Szlezák László Bpen öntötte. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m.; 1940: m., rum., ném., szl. - Lakói 1785: 404 r.k., 213 g.k., 659 ref., 40 izr., össz. 1571; 1910: 3008 r.k., 599 g.k., 7 g.kel., 135 ev., 1430 ref., 3 unit., 919 izr., össz. 6101; 1940: 4010 r.k., 649 g.k., 6 g.kel., 140 ev., 1877 ref., 916 izr., 15 egyéb vall., össz. 7613; 1983: 900 g.k., össz. 9615. - 1948: 2 tanerős r.k. ált. isk-jában 97 tanuló. - Kat. sajtója: 1990-91: Zempléni Harangok. - 2000. XI: hozzá tartozik az 1220. sz. Szt Imre hg. cserkészcsapat. - 5. g.k. parókia a v. munkácsi egyhm-ben, 1912: a hajdúdorogi egyhm. hegyaljai esp. ker-ében. 1716: alapították. Tp-át 1716 e. ismeretlen tit-ra sztelték. Mai Nagyboldogasszony-tp-át 1790: építették. Harangjait 1892: 70 kg. Walser Ferenc Bpen, 1949: 347 kg. Szlezák László Bpen öntötte. Anyakönyvei 1828-tól. Anyanyelve 1880: m., rutén. - Lakói 1910: 3008 r.k., 599 g.k., 7 g.kel., 135 ev., 1430 ref., 3 unit., 919 izr., össz. 6101; 1940: 4010 r.k., 649 g.k., 6 g.kel., 140 ev., 1877 ref., 916 izr., 15 egyéb vall., össz. 7613; 1983: 900 g.k., össz. 9615. Bá.B.-H.F.L.

Schem. Univ. 1842:632. - KTN II:663. - Gerecze II:1059. - Schem. Cass. 1915:164. - PanRt XII/B:391. - Kiss 1984:143. - Soós I:514. - Schem. Hd. 1982:94. - Patay 1965, 1982. - MKH 1995:823. - MKA 2000:177, 372. - Ppl. 2001:517.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.