🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szeredai
következő 🡲

Szeredai András Zsigmond, szentháromsági (Szentháromság, Maros szék, 173?-Gyulafehérvár? 1805. aug. 29.): kanonok. - Bécsben tanult mint erdélyi egyhm-s, teol. dr. Gyulafehérvárt ppi irodaig., a papnev. tanára, 1765: mester-, 1780: őr-, 1790: olvasóknk., 1794: prép., c. apát, ap. jegyző, 1800: a papnevelő int. rektora. - M: Dum Assertiones Theologicas de Fide, Spe et Charitate ac de Poenitentia... 1760. publice propugnaret. Viennae, 1760. - Charitas initialis. Albae-Carolinae, 1792. 88

Memoria Trans. 1843:LXX. (26.) - Beke 1870:173. - Szinnyei XIII:814. - Gulyás-Viczián XXIV. (kz-ban)

Szeredai Antal, szentháromsági, SJ (Mikefalva, Küküllő vm., 1740. nov. 18.-Gyulafehérvár, 1799. jan. 19.): nagyprépost, történetíró. - 1758. X. 18: lépett a JT-ba. 1773: pappá szent. Nagybányán kezdett tanítani. A JT eltörlésekor az erdélyi egyhm. szolgálatába lépett. Knk., nagyprép. küküllői főesp. és ált. ppi helynök. Levtári kutatások alapján feldolgozta az erdélyi pp-ök, a szegyh. és a székeskápt. tört-ét. - M: Josephi e com. Battyan... Tripartita praxia juditiaria sacrorum in Ungaria et Transilvánia tribunalium... collecta et in hanc methodum redacta. Csíksomlyó, 1760. - Series antiquorum et recentiorum episcoporum Transilvaniae. Károlyfehérvár, 1790. - Notitia veteris et novi capituli ecclesiae Albensis Transilvaniae. Uo., 1791. - Collectio continens tabulas vetustorum. Uo., 1791. - Szent írásbeli dolgokról való beszélgetések. Írta Kalmet Ágoston. Röv. és ford. 1-2. köt. Pozsony, 1791. 88

Memoria Trans. 1843:LXX. (18.) (1753-93: knk.) - Beke 1870:173. (Szinnyeitől eltérő adatokkal †1793. júl. 6.) - Szinnyei XIII:814. (†1799. jan. 19.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.