🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szerach
következő 🡲

Szerach, Zerach (a héb. Zerachja, 'Jahve felragyogott' név rövidült változata): gyakori személynév a Bibliában. - 1. Júda egyik fiának nemzetsége; e nemzetség ősatyja (Ter 38,30; 46,12; Szám 26,20; 1Krón 2,4.6; Mt 1,3). - 2. Simeon fiának egyik nemzetsége; a nemzetség ősatyja (Szám 26,13; 1Krón 4,24). - 3. egy edomita nemzetség (Ter 36,13.17; 1Krón 1,37; vsz. Ter 36,33; 1Krón 1,44 is). - 4. egy levita nemzetség (6,6.26). - 5. egy kusita, aki benyomult Palesztinába, de Aza kir. megverte (2Krón 14,8-14). Némelyek Sisák egyiptomi fáraó utódával, I. Oszorkonnal próbálták azonosítani, de vsz. helytelenül, mert Sisák dinasztiája bibliai származású volt, nem etiópiai. Egyébként ez esetben Kus nem Etiópiában keresendő, hanem Arábiában. R.É.

BL:1704.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.