🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szepesy
következő 🡲

Szepesy Ignác, Szepessy, négyesi, br. (Eger, Heves vm., 1780. aug. 13.-Pécs, 1838. júl. 16.): megyéspüspök. - 1795: kispap Egerben, Pesten fil., Bécsben teol. dr-rá avatták, 1803. V. 29: pappá szent. Az egri szem. pref-a, érs. szertartó és titkár, 1805: egri plnos, 1808-19: knk., majd borsodi főesp. és kisprép. - 1820. II. 21: kinev. erdélyi mpp. és v.b.t.t., IV. 9: Fischer István szent pp-ké Egerben, V. 20: foglalta el székét. A kispapok nevelését szívügyének tekintette, évi 10.000 Ft-ot áldozott tanügyi és tp. célokra. 1822: egyhm. zsin-ot tartott. - 1827. V. 25: áthelyezték Pécsre, 1828. III. 14: beiktatták, a p. V. 24: erősítette meg. Beutazta egyhm-jét, ppi joglíceumot alapított, melynek palotáját is ő építtette s örökösévé tette, annak ajándékozva kvtárát és ásványgyűjt-ét. 1832-36: az ogy-en int. létrehozását ajánlotta a m. nyelv erőszak nélküli terjesztésére. 1830. XI. 17: a MTA ig. tanácsába, 1831. II. 15: t. tagjává választották. A ppi líceum mellett nyomdát alapított, 1835: átdolgoztatta a Káldy-féle Szentírás-fordítást. Kiss György mintázta bronzszobra 1898. XI. 12. óta a pécsi dóm előtt. - Cikkeket írt a Tud. Gyűjt-be. - Fm: Memoria... Vác, 1817. - Jegyzetek... a prot-oknak... H.n., 1818. - Új Jerusalem, Isten városa... Költ. H.n., 1820. - A keresztény tud. röviden... Pest, 1832. - Egyh. beszédek. 1-4. köt. Pécs, 1839-40. - Áhitatos fohászkodások az isteni gondviseléshez. Bp., 1876. - Utóda Gyulafehérvárt 1827. V. 24: Kovács Miklós, Pécsett 1839. II. 17: Scitovszky János. 88

Haas 1845:290. (72.) - Schem. Qu. 1857:35. (72.); 1940:9. (74.) - Mendlik 1864:64. - Schem. Agr. 1868:47. - Gams 1873:377. (71.), 382. (85.) - Brüsztle I:512. - M. Sion 1888:983. - Koncz 1892:225. - Gerecze Péter: Négyesi ~ br. pécsi pp. és emlékszobra Pécsett. Pécs, 1893. - Pallas XV:613. - Várady 1896:382. - Szinnyei XIII:782. - Heves vm. 1910:402. - Schem. Trans. 1913:15. (1819. IX. 20-1827. V. 25: erdélyi pp.) - Temesváry 1931:22; 1932:29. - Egyh. és élet. (Kolozsvár, 1941: Krőbl M. Árpád: Szepessy Ignác pp.) - MÉL II:762. - MTA tagjai 1975:266. - Jakubinyi 2004:31. (Pécsett 1828. I. 28: iktatták be)

Szepesy (Nemcsik) Valter Károly, OSB (Gölnicbánya, Szepes vm., 1907. júl. 20.-Turócszentmárton, 1949. dec. 31.): tanár. - 1925. VIII. 6: lépett a r-be, 1930. IX. 11: ünn. fog-at tett. 1931. VI. 21: pappá szent., Komáromban gimn. tanár. 1936: Komáromfüssön, 1941: Bakonybélen lelkész. 1942: Balatonfüreden fürdőig. 1945-49: Komáromban a tót gimn. tanára. Az 1948. II-i komm. államcsíny után egy ideig börtönben tartották, Prágából szabadult, 1949 őszétől a m. lakosság nélküli Znióváralján (v. Turóc vm.) lelkész, ahol hirtelen rosszul lett, a kórházig még elvánszorgott, de ott meghalt. Halála okaként „mérgezést” jelöltek meg az orvosok. 88

PN 1987:191. (1450.) - Hetényi Varga 1999. I:156. (s.v. Szepesy [Nemcsik] Károly Valter)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.