🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szepesszombat
következő 🡲

Szepesszombat, Szepesszombathely, Mons Sancti Georgii, Sankt Georgenberg, v. Szepes vm. (Spišská Sobota, Szl.): plébánia a v. szepesi prépság, majd a szepesi egyhm. felkai esp. ker-ében. - A →tizenhat szepesi város egyike, 1412-1772: lengy. fennhatóság alatt volt. A pléb-t 1244 k. alapították. Tp-át Szt György tiszt-ére sztelték. Kéthajós, gótikus épület, modernizált Ny-i toronnyal. Szentélyében háromoldalú apszis, fél csillagboltozattal s két keresztboltozatos szakasz, É-i falában szentségfülke, 15. sz. kovácsoltvas ráccsal. A hajót két oszlop osztja ketté, szentély előtti szakasza 3-3 süvegboltozattal, a többi 2-2 keresztboltozattal. A hajó É-i falához, egész hosszában, kosárboltozatos kpna fűződik. A D-i kapu csúcsíves, ajtószárnyán 14. sz., ökörfejet ábrázoló vasfogantyú. - Szt György-főoltára 1516: készült. 1,9 m széles szekrényében Szt György lovas szobra, mellső szárnyképein 4 szt festett alakja. Dupla szárnyainak külső képei: 8 jelenet Szt György életéből. A predellában az Utolsó vacsora szoborcsoportozata, gótikus oromdíszében Krisztus, Mária és Ker. Szt János szobrocskája. - Szárnyasoltárok: Mária-oltár, 1480. 160 cm széles szekrényében Madonna-szobor fából, körülötte a 4 vértanú szűz szobrocskája. A szárnyképek mellső lapján 4 jelenet Mária életéből, 3 szögletes ormán egy-egy próf. mellképe. Az oromdíszben Szt Péter és Pál Veronika kendőjével, dombormű. - Szt Anna-oltár, 1520 k. 145 cm magas szekrényében a →Mettercia féldomborművű csoportja. Körülötte a 4 vértanú szűz (→Virgines Capitales) képe. Dupla szárnyai külsején 8 képben Krisztus atyafisága. Predellája hármas fülkéjében a Vir Dolorum (→Fájdalmak férfia) s Mária és Szt János fa hermája. - Szt Miklós-oltár, 1510. Szekrényében Szt Miklós Szt Jeromos és egy másik szt püspök közt, faszobrok. A szárnyképeken belül 4 jelenet Szt Miklós életéből, kívül 4 szt álló alakja. A predellán Szt Orsolya vértanúsága, festmény. Az oromdíszben Remete Szt Antal, Szt Sebestyén, Szt Ferenc és egy szt kv-vel, faszobrocskák. - Remete Szt Antal-oltár, 1505. Szárnyasoltár 82 cm széles szekrényében a szt szobra, dupla szárnyain 12 kép az életéből. Predelláján Corpus Domini két angyallal Mária és Szt János ev. között. - Anyakv-ei 1646-tól. Kegyura 1880: a kir. Anyanyelve 1880: ném., szl. - R.k. polg. leányisk-ja 1919(?)-ig működött. - **

Gerecze II:834. - Schem. Scep. 1911:44. - Radocsay 1955:445; 1967:107.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.