🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentviktori
következő 🡲

Szentviktori András, Andreas a Sancto Victore, OSA (Anglia, 1110 k.-Wigmore apátság, Herefordshire, Anglia, 1175. okt. 19.): apát, egzegéta. - 1130 k. lépett be a párizsi →Szent Viktor apátságba, →Szentviktori Hugó tanítványa, 1141 u. utóda, 1148-54: az első wigmore-i apát Angliában. Tisztéről lemondott, és visszatért a Szt Viktor ktorba. 1161-63: visszahívták wigmore-i apátnak, haláláig ott élt. Magyarázatokat készített Mózes 5 kv-éhez, Józs, Bír, 1-2Sám, 1-2Kir, 1-2Krón, 1-2Mak-hoz, a próf-khoz, a Péld-hez és a Préd-hoz. A betű szerinti értelemre szorítkozott, gyakran visszanyúlt a héb. szöveghez, merített Szt Jeromostól és korának zsidó egzegéziséből; hatott a kortárs és a későbbi szentírásmagyarázatra →Nicolaus de Lyráig. →Szentviktori Richárd kifogásolta nála Iz 7,14 ósz-i hangsúlyú értelmezését. **

NCE I:496.

Szentviktori Hugó, Hugo a Sancto Victore, OSA (11. sz. vége-Párizs, 1141. febr. 11.): teológus, misztikus író. - Az egyik hagyomány szerint a szász Blankenburg gr. családból származott s rokona volt Reinhard halberstadti pp. Belépett a hamersleveni ágostonos knk-okhoz, majd a pp. külf-re küldte. Nagybátyjával, Halberstadti Hugóval előbb Marseilles-ben megszerezték Szt Viktor vt. ereklyéit, majd Párizsba mentek, ahol 1115 k. megtelepedtek az újonnan alapított →Szent Viktor apátságban, ahol ~ vsz. az alapító, Champeaux-i Vilmos tanítványa. - Egy másik hagyomány (Torignyi Róbert, 1154) viszont lotaringiainak mondja ~t, két 12. sz. kézirat a flandriai Ypern környékére teszi a születését. Kb. 1120-tól haláláig a ktori isk. vezető tanára. 1133. VIII-tól rövid ideig vsz. prior. Az apátságot csak ritkán hagyta el, egyszer II. Ince idején (ur. 1130-43) Fro-ban v. Itáliában járt a p. udvarban. Nem vett részt →Abaelard elítélésében. Haláláról Osbert knk., a Szt Viktor apátság infirmáriusa számolt be (PL 175:161). - Jelentősége a reguláris knk-ok tört-ében olyan, mint Szt Bernáté a monasztikus szerzetességben. 2500 kisebb-nagyobb műve fil., Szentírás-kommentár, summa és lelkiségi írások. **

NCE VII:194. - LThK 1993. V:311.

Szentviktori Richárd, OSA (Skócia, 1120 k.-Párizs, 1173. márc. 10.): teológus, misztikus. - 1159: szubprior, 1162: prior a párizsi →Szent Viktor apátságban. Teol. gondolkodásában a fil. és a szeretet ötvöződik. - M: PL 196.

LThK 1993. V:311.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.