🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentirmai
következő 🡲

Szentirmai József (Nagykanizsa, Zala vm., 1931. ápr. 2.-Bp., 2003. szept. 12.): építész, közgazda, cserkészvezető. -Nagykanizsán 1949: éretts., származása miatt nem vették föl a Bpi Műszaki Egy-re. Nagykanizsán adm., több váll-nál könyvelő, Bpen vasbetonszerelő. Így bejutott a Bpi Műsz. Egy-re, ahol 1956. IV: 20: építészmérnöki, 1966: gazd. mérnöki okl-et is szerzett. A 44. sz. Áll. Építőipari Váll-nál építésvez., főépítésvez., 1965-: az Anyagmozgatási és Csomagolási Int. munk., 1974-91: nyugdíjazásáig az Építéstud. Int. főmunk. -1987: a M-Japán Baráti Kör, majd Társ. alapítója, örökös tb. főtitkára. - A nagykanizsai 75. sz. Törekvés cserkészcsapat tagja, őrs-, rajvez., 1947: a moissoni (Fro.) jamboree m. regöscsoportjának tagja. 1990: segítette a Bakay Kornél által rendezett kőszegi cserkészkiállítást. A M. Cserkészszöv. gazd. vez-je, majd az általa alapított 100/ö. sz. Központi Baden-Powell Öregcserkész csapat vez-je, évekig a M. Cserkészszöv. öregcserkész vezetőtisztje. 9 M. Öregcserkész Találkozó megrendezője, melyen a világban szétszóródott m. öregcserkészek találkozhattak. - Írásai: Az építő- és építőanyagipari anyagmozgatás fejlesztése. A II. orsz. építő- és építőanyagipari anyagmozgatási szem. előadásai. (Salgótarján, 1978: Az ÉVM anyagmozgatási tanácsadó szolgálat tevékenysége), Panelos házgyári építési rendszer továbbfejlesztése. Konf. Bp., 1978:10. (A szak- és szerelőipari anyagmozgatás fejlesztése), Az iszlám m. szemmel. (Vigília 1984:10. sz. Az iszlám kultikus építészete) - Fényképei: Randé Jenő: NBr. és É-Íro. [Uo.], 1996. (Panoráma útikv-ek) (3. kiad. 2003) - M: Irán. [Bp.], 1979. (Panoráma külf. útikv-ek) - Japán. 2. jav., bőv. kiad. [Uo.], 1982. (Útikv-ek) [(2. átd. kiad. 1999 és 2001) (Panoráma nagyútikv-ek)] - Japán építészete. [Uo.], 1983. (Az építészet világa, 11.) - Ném. Szöv. Közt. Útipraktikum. Közrem. Szentirmainé Bánlaky Cecília [Uo.], 1990. (Takarékos túristák) - Németo. Közrem. uő, Pakurár István, Bereznay István. [Uo.], 1993. (Panoráma nagyútikv-ek) (6. kiad. 2003) - Spanyolo. Közrem. Sz-né Bánlaky Cecília, Pakurár István, Juhász Árpád, Molnár Miklós. [Uo.], 1995. (uaz) (3. kiad. [1999] és 2002). - 1993. XII-1995. V. és 1996. III-XII: a M. Cserkész szerk-je. Bo.J.-Fe.Má.-88

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.