🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentgergely
következő 🡲

Szentgergely, v. Bács vm.: egykori monostor. - Szond (2006: Sonta) ÉNy-i határában 1192: Szt Gergelyről nevezett egyh. állt. 1206: mint monostort említik apátjával együtt. 1450 k. Szond határában pusztult tp-ként fordul elő. H.F.L.

Györffy I:233. - Ppl. 2001:536.

Szentgergely, Szerém vm.: egykori bencés apátság Frankavillától (2006: Grgurevci, Szerbia) északkelet felé 8 km-re. - Alapítási körülményei ismeretlenek. 1206: említik először. 1366: apátja a rend mogyoródi kápt-ján tanúskodott a garábi apát ellen. 1420: Imre apát a mon-t támadó törököket visszaverte, majd a ciszterciek →cikádori apátságának bencés apátja lett. 1449: apátja részt vett a bencések szekszárdi gyűlésén. 1455: egyetlen szerz. őrizte. H.F.L.

Ppl. 2001:514.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.