🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentes
következő 🡲

Szentes, Csongrád m.: 1. esperesség a váci, 1993. V. 31-től a szeged-csanádi egyhm-ben. Plébániái 2000: Baks, Csanytelek, Csongrád, Csongrád-Piroskaváros, Fábiánsebestyén, Hódmezővásárhely-Belváros, -Szt István, Mártély, Mindszent, Szegvár, Székkutas, ~-főpléb., ~-Jézus Szíve, Tömörkény. - 2. Főplébánia (~-I.). 1332: Scentus, már pléb. Tp-át Szt András tiszt-ére sztelték. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. Szegvár filiájából 1750: alapították újra. Mai Szt Anna-tp-át 1847: építették. Harangját 1922: 110 cm átm. Szlezák László Bpen öntötte. Org-ját (2/19 m/r) 1889: az →Angster gyár építette (op. 128.), 1928: a →Rieger gyár (op. 2366.) átépítette. Kegyura 1880: a hitközség. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m.; 1940: m., ném., román, szl. - Filiája 2000: Derekegyház. - Plébánosai: Pruszkay Sámuel, 1760: Bodonyi Sándor, 1762: Edvard OFM, 1763: Szigeti István, 1778: Bózvári Antal, 1783: Lázár János, 1792: Sáfrány Mihály, 1818: Flakovits János, 1828: Leeb Mátyás, 1878: Ulár István, 1919: Fehér András, 1928: Miskolczy Jenő, 1939: Maros János, 1946: Sulyok Béla, 1979: Vági László, 1996 e. Szentirmay Endre, 1999: Veréb László. - Lakói 1785: 2456 r.k., 88 g.kel., 8535 ref.; 1840: 6399 r.k., 701 g.kel. (a magyar ortodoxok tp-a 1766, tornya a 20. sz: épült), 410 ev., 12.350 ref., 550 izr., össz. 20.410; 1910: 13.901 r.k., 43 g.k., 243 g.kel., 548 ev., 16.020 ref., 2 unit., 813 izr., 23 egyéb vall., össz. 31.593; 1940: 18.047 r.k., 139 g.k., 266 g.kel., 773 ev., 14.640 ref., 510 izr., 19 egyéb vall., össz. 34.394; 1983: 10.000 r.k., össz. 35.435; 2005: 11.187, össz. 31.638. - 2000. XI: hozzá tartozik az 582. sz. Attila cserkészcsapat. - 1948: 18 tanerős r.k. ált. isk-jában 788 tanuló. 1993: nyílt a Szt Erzsébet Kat. Ált. Isk., 1997: a Szt Erzsébet R.K. Óvoda. - Kat. sajtója: 1926-27: Tiszamellék, 1930-44: A Testvér. - 3. Jézus Szíve plébánia (~-II.). 1301 e. Héked. 1332: már pléb. Tp-át 1453 e. ismeretlen tit-ra szt. A törökök 1557 u. elpusztították. 1945: alapították újra. Mai Jézus Szíve-tp-át 1943: építették. Org-ját (2/10 m/r) 1958: a FMKV építette. - Filiái 2000: Árpádhalom, Kajánújfalu, Magyartés, Nagymágocs, Nagytőke. - Plébánosai: kapucinusok: Komlóssy Ágoston, Juhász Irén, Hortványi János, Boros Ildefonz, 1953-tól egyhm-sek: Vári Ferenc, 1976: Égi Ferenc, 1988: Kiss Béla, 1992: Kókai Pál, 1995: Samu András. - Lakói 1983: 4000 r.k. **-Samu András

Gerecze II:278. - Sándor kz. II:86; IV:352. - Percz Antal: A ~i róm. kath. egyh. tört. újjászületésétől napjainkig (1746-1932). Pestszenterzsébet, 1932. (dissz.) - A ~i Kath. Kör módosított alapszabálya. Szentes, 1942. - Patay 1982. - MKA 2000:304. - Sasvári 2002:84.

Szentes Antal Regináld, OFM (Mádéfalva, Csík szék, 1747.-Székelyudvarhely, 1806. jún. 25.): tanár. - 1767. VIII. 12: lépett a r-be, 1771. XI. 1: pappá szt. 1780/81: a poétika és a retorika tanára Csíksomlyón. 1780: uo. 2 m. nyelvű darabját mutatták be. - M: Csíksomlyói isk-drámák. Kiad. Alszeghy Zsolt-Szlávik Ferenc. Bp., 1913:109. (Zápolya és Bebek Imre). **

EPhK 1910. (Alszeghy Zsolt: A m. Bebecus dráma) - György 1930:576.

Szentes (1890-ig Svetics) Anzelm Kálmán, OCist (Szentgrót, Zala vm., 1857. ápr. 7.-Zirc, 1933. dec. 30.): tanár, prior. - 1873. IX. 17: lépett a r-be. 1880. VII. 20: pappá szt. A növ-ek pref-a, 1881: teol. tanár. 1882: spirituális, 1887: novicmester és drált. 1895: apáti titkár, 1896: Székesfehérvárt gimn. tanár. 1897: Zircen novicmester, 1900: szubprior. 1911: Zirc plnosa. 1912: prior, 1931: nyugalomban. - Fm: Jézus feltámadásának valósága. (dri dissz. Svetics A. néven) Bp., 1887. - A ker. hit alapforrásai. Uo., 1896. - Ker. kat. vallástan. Erkölcstan; Alapvető hittan; Ágazatos hittan; Ker. kat. egyhtört. 1-4. köt. Írta Vincze Ambró. Jav. Eger, 1899. - Kat. ker. hittan a középisk. ifj. használatára. Kovács Piusszal. Eger, 1909.

Békefi 1896:373. - Szinnyei XIII:718. - Schem. Cist. 1942:229. (*Keszthely)

Szentes Mózes Péter, OFM (Udvarhely, Udvarhely szék, 1733.-Szárhegy, 1806. márc. 15.): szerzetes. - 1751. VII. 14: lépett a Szt Istvánról nev. ferences r-be, 1757. VI. 4: pappá szent. 1781: Szárhegyen házfőn., jeles egyh. szónok. - 1774: összeáll. kéziratos egyh. énekgyűjteménye több mint 100 m. és lat. dallamot tartalmazott, melyet az 1741-i csíki himnuszkiadvány egy pld-ához függesztett, az OSZK zenei oszt-áról 1945 után eltűnt. 88

György 1930:575. - M. Zeneközl. 1955:177. - ZL 1931:555; 1966. III:445.

Szentes Sebestyén (Szovát, Sopron vm., 1754.-Albár, 1826. júl. 22.): hitszónok, plébános. - 1773: Keszthelyen belépett a mariánus ferences rendtart-ba, 1777: pappá szt. A szentantali (Pozsony vm.) zárdában hitszónok. 1788: föloszlatták a rházat, esztergomi főegyhm-sként Egyházgellén kp. 1890: Albáron kihelyezett kp., majd adm. és plnos. - M: A mo-i egyh. gyülekezetért az albári tp-ban az Istenhez naponként nyújtandó s versekben foglalt fohászkodások. H.n., 1822. - Az albári tp. szentelésinek esztendőnkint való előfordulására készítetett ének. Pozsony, 1823. 88

Szinnyei XIII:720. - Farkas 1879:116.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.