🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentantalkolostor
következő 🡲

Szentantalkolostor (Bacsfa, v. Pozsony vm.), Pozsonyszentantal: 1. ferences konvent. 1660-77: Lippay György és Szelepcsényi György prím. építtetett konventot a mariánusoknak. II. József 1788. IV. 16: föloszlatta, 1809: visszaállították. Az atyák 1781-től pléb-t is vezettek. 1920: CS-hoz került. 1924-38, 1947-től a szlovákiai szalvatoriánus prov-hoz tartozott. - 2. Szűz Mária-búcsújáró hely. Kegyképe a Segítő és a Kármelhegyi Boldogasszony ötvözete. Ősképe Lucas Cranach innsbrucki kegyképe nyomán a bécsi paulánusok Őrangyalok tp-ának Segítő Mária-képe. Vászonra festett olajkép ismeretlen mestertől. Mária és a kis Jézus fején dupla korona. - A képet 1703: fogadalmi képként függesztették a főoltár mögé, ahol a ferences búcsúkra érkező zarándokok tisztelték. 1715. VII: több napon keresztül véres könnyeket hullatott, s a csodás események vizsgálata után az esztergomi érs. 1716. X. 16: engedélyezte a búcsújárást. A kép könnyezése 1 hónappal előzte meg a 2. máriapócsi kegykép könnyezését, mely összefüggésbe hozható az előző évek háborúságaival és járványhullámaival. - Kultusztörténeti jelentőségű másolatai: óbuda-újlaki Segítő Mária-kpna, törökbálinti Mária-kpna, pozsonyi jezsuita tp. képei.  **

Schem. SM. 1834:35; 1851:111; 1905:36. - Schem. Slov. 1948:35. - Szilárdfy 1994:30.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.