🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentannai
következő 🡲

Szentannai (Spett) Gyula (Debrecen, Bihar vm., 1851. júl. 3.-Nagyvárad, 1922. szept. 12.): nagyprépost. - Teol. tanulm-ai elvégzése után 1873. VIII. 7: Nagyváradon pappá szent. Rövid káplánkodás után az egyhm. központjában szolgált. Innen került 1886: plnosnak Gyomára, ahol ker. esp. is, 1905: váradi knk., 1915: tagja lett a SZIA I. szako-ának. 1922. VII. 10: váradi nagyprép. A beiktatásra kitűzött nap reggelén sztmiséjének elmondása után hirtelen meghalt. - M: A kerség és korunk. Írta Emile Bougand. Ford. Dobos Lajossal. 1-5. köt. Nagyvárad, 1883-85. - Germaine eszménye. Írta M. Montal. Ford. 1-2. köt. Bp., 1900. (Családi regénytár 1-2.) - B. Alacoque M. Margit élete és a Jézus szt szíve tiszteletének eredete. Írta E. Bougand. Ford. (mindkettőt Szentannai [Spétt] Gyula néven) Uo., 1902. 88

Schem. Mv. 1896:435. (s.v. Spett) - Szinnyei XII:1349. (s.v. Spett) - SZIA Értes. 1922:122.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.