🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István Akadémia történelem-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai (értekezései)
következő 🡲

Szent István Akadémia történelem-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai (értekezései), Bp., 1918-1920; Bp-Pécs, 1924-1944: székfoglalók és előadások. - Szerk. 1918-20: →Dőry Ferenc, 1924-25: →Hóman Bálint, 1929-40: →Balanyi György, 1941-44: →Meszlényi Antal. - I. 1. Iványi Béla: A győri székeskápt. régi számadáskv-ei. 1918. - I. 2. Király János: A kir. koronázás eredete, egyh. kifejlődése és ordóbeli kialakulása. Székfoglaló. 1918. - I. 3. Hanuy Ferenc: A kat. autonómia főbb problémái. 1918. - I. 4. Fraknói Vilmos: Martinovicsnak istentagadó elveket hirdető, imént fölfedezett fr. munkája. 1920. - I. 5. - I. 6. Stolpa József: A közig. és bíráskodás elválasztása a kat. egyh-ban. 1924. - I. 7. Tóth László: A p. udvar lakásviszonyai a 13. sz. 2. felétől a 14. sz. közepéig. 1924. - I. 8. Forster Gyula: Adalékok a kápt-ok tört-éhez, kül. tek. a gyulafehérvári és a fogaras-balázsfalvi kápt-ra. 1925. - II. 1. Iványi Béla: Br. Sennyey László SJ nagyszombati rektor róm. utazásai (1687, 1693, 1696). 1929. - II. 2. Meszlényi Zoltán: A kánonjogi tanulm-ok fontossága. 1930. - II. 3. Molnár Kálmán: A jogfolytonosság helyreállításának jogelvi szükségessége és lehetősége. 1930. - II. 4. Galla Ferenc: A cluny reform hatása Mo-on. 1931. - II. 5. Miskolczy István: Egykorú vélemény II. József reformterveiről. 1937. - II. 6. Balanyi György: Cseho-i B. Ágnes (1205-82) 1939. - II. 7. Kárpáthy-Kravjánszky Mór: I. Rákóczi Ferenc katolizálásának pol. vonatkozásai. 1940. - II. 8. Atzél Elemér: A hatósági orvos titoktartása. 1940. - II. 9. Fallenbüchl Ferenc: A rabváltó trinitárius szerz-ek Mo-on. 1940. - II. 10. Egyed István: Apponyi mint közjogász. 1941. - III. 1. Fehér Mátyás: A hétszázados vasvári Szt Domonkos r. ktor tört. 1241-1941. 1942. - III. 2. Haiczl Kálmán: A magyarság ősi településének határai a Ny-i Felvidéken. 1943. - III. 3. Fallenbüchl Ferenc: Az ágostonr-iek Mo-on. 1943. - III. 4. Balanyi György: Kísérletek a m. piar-k megtelepítésére Horváto-ban. 1943. - III. 5. Lepold Antal: Esztergom régi látképei. 1944. T.E.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.