🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balanyi
következő 🡲

Balanyi György, Páduai Szt Antalról nev., Piar (Kecskemét, 1886. febr. 10.-Bp., 1963. máj. 4.): történetíró, egyetemi tanár. - A kecskeméti piar. gimn-ban éretts., 1903. VIII. 27: lépett a r-be, 1910. VII. 2: pappá szent., s a bpi egy-en tört-földr. szakos tanári és dri okl-et szenett. 1910-16: a szegedi városi, 1916: a bpi piar. gimn. tanára, 1935-41: ig-ja. 1924: az újkori tört. mtanára, 1936: c. ny. rk. tanár a bpi egy-en, 1943-48: az újkori tört. ny. r. tanára a kolozsvári egy-en; 1948: visszaköltözött Bp-re, ahol 1948-50: egy. tanár és piar. rfőn., majd tanácsos. - 1919: a SZIA II. o-a, 1938. V. 6: a MTA l. tagjává választotta, 1949: megszűnt tagsága. Évtizedeken át a r. tört-írója; munk. volt a Révai Nagy Lex-nak, s az Új Idők lex-nak. Középisk. tört. tankv-eket írt, főként Jászai Rezsővel. - M: Sixtus p. és a Pazzi-összeesküvés. Dri ért. Bp., 1910. - Újabb ped. törekvések a tört-írás terén. Szeged, 1912. (Klny. városi főgimn. értes.) - A vh. genezise. Uo., 1915. (Klny. uonnan) - Az állampolg. nevelés. Uo., 1916. (Klny. uonnan) - Imperializmus és vh. Bp., 1918. (Klny. Kat. Szle) - Világpol. Uo., 1918. - Szt Ferenc menyegzője a Szegénység úrnőjével. Ford. és bev. Uo., 1919. - A Balkán probléma fejlődése a párizsi kongressz-tól a vh. kitöréséig 1856-1914. Uo., 1920. - Dante Monarchiája. Ford. bev. és jegyz. ell. Uo., 1921. - A szerz-ség tört. Uo., 1923. (Szt István kv-ek 5-6.) - Calasanzi Szt József élete. Uo., 1924. (Szentek országa 2.) - Világtört. 1. köt. (Az egy. közgazd. kar jegyz-e). Uo., 1924. - Assisi Szt Ferenc élete. Uo., 1925. (Szt István kv-ek 31.; Szentek országa 11.) - A tökéletesség tükre. Lat-ból ford., bev. és jegyz. Uo., 1926. - Assisi Szt Ferenc. Uo., 1927. - A legújabb kor tört-ének áttekintése. Uo., 1927. - A róm. kérdés szerepe a hármasszöv. megkötésében. Uo., 1928. (Klny. Tört. Szle) - A róm. kérdés. Uo., 1929. (Szt István kv-ek 77.) - Anima Franciscana. Összegyűjt. tanulm-ok. Uo., 1930. - Emlékkv. Szt Imre hg. 900 é. jubileumára. Szerk. Schütz Antallal. Uo., 1930. - A m. nemz. tört. Uo., 1930. - Montecorvinói János. Uo., 1930. (Klny. Tört. Szle) - Mo-i Szt Erzsébet (1231-1931). Uo., 1932. - Sztek élete. Schütz Antallal. Uo., 1932. - Tört. összefoglalások. Érettségi segédkv. Jászai Rezsővel. Uo., 1932. - A művelődés eszménye egy-egy 16. sz-beli utópiában. Uo., 1933. - Pázmány Péter népszöv. tervezete. Uo., 1933. (Klny. Kat. Szle) - Szerz-rendek. Uo., 1933. (Kincsestár 72.) - Szt Erzsébet és Szt Ferenc. Uo., 1937. - A Sztszék és a m-ság szerepe Buda visszafoglalásában. Uo., 1937. - Pirotti Szt Pompilius Mária élete. Uo., 1938. - Szt István. Uo., 1938. - Cseho-i B. Ágnes. 1205-1282. Uo., 1939. - A lengy-ném. ellentét tört. gyökerei. Uo., 1939. (Klny Kat. Szle) - Az élő Kőszál. A csalatkozhatatlan p-ság. Tubel Gyulával. Uo., 1940. (Actio Catholica 81.) (tótul Ziva Skála. Uo., 1941) - A ferences mozg. begyökeresedése m. földön. Uo., 1940. - Kalazanci Szt József élete. Uo., 1941. (Piar. kv-ek 1.) - Boldog Kinga. Uo., 1941. (M. kat. írók kv-ei. Hősök és szentek) - M. piar-k a 19. és 20. sz-ban. Szerk. Uo., 1942. - Kísérletek a m. piar-k megtelepítésére Horváto-ban. Uo., 1943. - A m. piar. rtart. tört. Szerk. Írta többekkel. Uo., 1943. - A m. piar-k ünnepe. Uo., 1943. - Emlékkv. a m. piar. rtart. 300 é. jubileumára. Szerk. Lantos Zoltánnal. Uo., 1943. - A vallási egység egy lelkes ferences munkása a 17. sz-ban. Uo., 1944. (Az Egység Útja uniós füzetsorozat 1.) - Assisi Szt Ferenc, a demokrácia hőse. Kolozsvár, 1946. T.E.

SZIA tagajánl. 1919:5. - KL I:145. - MTA tagajánl. 1938. - Gulyás I:1127. - Megyer József: Piar-k. (~, Schütz Antal) Bp., 1940. - Vigilia 1963:6. (Medvigy Mihály: B. Gy. emlékezete) - MÉL I:80. - MTA tagjai 1975:14.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.