🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szenczy
következő 🡲

Szenczy Ferenc (Szombathely, Vas vm., 1800. szept. 17.-Szombathely, 1869. febr. 19.): megyéspüspök. - A középisk-t szülővárosában, a teol-t a pesti egy-en végezte. 1823: pappá szent. A szombathelyi szem. dogmatika tanára, 1850: rektora. 1845. XII. 18: tb., 1850: szegyh. knk. Országosan felfigyeltek az általa írt tudósításokra, amelyek Szombathelyi levelek c. a Religio és Nevelésben jelentek meg. 1852. IX. 4: kinev., 1853. III. 10: megerősített szombathelyi mpp. Támogatta a SZIT-ot, hogy a kat. híveket jó kv-ekkel és ker. szellemű sajtóval lássa el. Részt vett a Káldy-féle bibliaford. új átdolgozásában. Ppsége alatt több olyan nevelőint. létesült az egyhm-ben, amelyet nővérek vezettek. Az 1855. évi bécsi konkordátum után az 1856. VI. 5-19: megtartott ppi értekezleten erőteljesen képviselte a m. egyh. érdekeit. Az e téren tapasztalt eredménytelenség miatt visszavonult a közélettől. Kiadta egyh. beszédeit. - Utóda 1869. VI. 30: Szabó Imre. S.F.

Gams 1873:378. (6.) - Schem. Sab. 1874; 1885; 1929; 1972:19. - Pallas XV:571. - Vas vm. 1898:345. Arck. - Szinnyei XIII:693. - Géfin II:29; III:402.

Szenczy Győző Ödön, OCist (Bodrogkeresztúr, Zemplén vm., 1846. máj. 14.-Szentgotthárd, 1926. aug. 24.): igazgató. - 1862. IX. 17: lépett a r-be. 1869. VII. 19: pappá szent. Székesfehérvárt gimn. tanár, 1881: Baján, 1897: Székesfehérvárt ig. és házfőn. Szentgotthárdon 1904: prior, 1915: nyugalomban. - Fm: Az egyfolytában tanítás kérdéséhez. Székesfehérvár, 1898. 88

Békefi 1896:373. - Szinnyei XIII:694. - Schem. Cist. 1942:223.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.