🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szenczi
következő 🡲

Szenczi Imre József, OPraem (Szombathely, Vas vm., 1798. júl. 8.-Csorna, 1860. márc. 2.): csornai prépost. - A gimn. 6 o-át Szombathelyt végezte, 1814. X.16: lépett a csornai prem. r-be. A bölcs-et Csornán, a teol-t a KPI-ben és Csornán végezte. 1821. IX. 8: pappá szent. Keszthelyen tanár. 1823: Csornán gazd. felügyelő. 1825: Keszthelyen, 1827: Szombathelyen a retorika tanára. 1840-42: Pesten a Religio és Nevelés, a Fasciculi Ecclesiastico-litterarii c. egyh. lapok segédszerk-je. 1843: Keszthelyen házfőn. és gimn. ig., füvészettel is foglalkozott. 1846: Csornán préposti titkár és hiteleshelyi tag. 1850: Szombathelyen gimn. ig. 1853: házfőn. és tanár. 1858. IV. 2: csornai prép. - 1838. IX. 7: az MTA l. taga. 1847. VI. 26: a Kisfaludy Társ. tagja. - M: C. Julius Caesar munkái. 1. köt. A gallus háborúról 8 kv. 2. köt. A polgári, alexandriai, afrikai és hispániai háború. Ford. Buda, 1839-40. (Róm. classicusok m. ford-ban 3-4.) - Tacitus Agricoláia. Ford. Buda, 1847. - Marcus Fabius Quintilianus utasitása az ékeszólásra. Ford. Eger, 1856. (Széptani remekírók 3.) - C. Cornelius Tacitus évkönyvei. Ford. Szombathely, 1856. - A szentek tudománya, v. útmutatás a tökéletes életre. Írta Neumayr. Ford. Uo., 1857. - A ker. tudománynak rövid foglalatja, oktatások- és imádságokban. Írta uő. Ford. Uo., 1857. - Philothea. Írta Szalézi Szt Ferenc. Ford. Uo., 1858. (Ford. nyomán átd. Haugg Leó. Szatmárnémeti, 1879; 2. kiad. Uo., 1901) K.E.I.-88

Szinnyei XIII: 695. - KL IV:225. - Stefancsik-Kovács 1978:319.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.