🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szemnecz
következő 🡲

Szemnecz Emil (Szemes, Somogy vm., 1859. aug. 23.-Bp., 1918. nov. 24.): lapszerkesztő, országgyűlési képviselő. - A székesfehérvári ciszt. és az esztergomi bencés gimn-ban tanult, 1877-79: papnövendék, a bpi Tudegy. Hittud. Karán tanult. 1879: kilépett, a Ludovika Akad. elvégzése után (közben joghallg. is) hadnaggyá avatták. 1882-84: honvédhadnagyként szolgált. 1881: Istóczy Győző »12 Röpiratában« írt cikke miatt a főügyészség sajtópört indított ellene, de tényleges katona lévén, Istóczy vállalta a felelősséget, akit az esküdtszék fölmentett. ~ a hadseregből kilépett, a bpi Függetlenség hírlapírójaként 1886. III. 24: az antiszemita párt programjával a zalaegerszegi ker. Farkas Dávid halálával megüresedett helyére választották. A M. Állam fel. szerk-jeként, mert 1894. XII. 11: Connsummatum est ... vezércikkében elítélte a szerinte a társad. rend és a trón alapjait megingató polg. házasság szentesítését, 1895. II. 14: 8 havi államfogházra ítélték, amit 1895. IX. 18: Vácott megkezdett, de 2 hónap után kir. kegyelemmel szabadult. A tisztikar becsületbírósága 31:1 arányban fölmentette, de az ítéletet br. Fejérváry Géza honvédelmi min. (1895-99) megsemmisíttette, a bpi tiszti gyűléssel tartalékos főhadnagyi rangjától megfosztatta. - Írása: Kath. Hitvédelmi Folyóir. (1902: Az autonomiai szervezet) - M: Kath. autonomia. A kath. autonomia múltja, jelene s jövendője és a felekezetek autonom-szabályai. 1-2. r. Bp., 1897. - Zimándy Ignác és a »Magyar Állam«. Adatok a sajtópör tört-éhez. Uo., 1899. - Bpen a M. Állam napilapnak 1890-1908. XII. 2: megszűntéig fel. szerk-je. 88

Halász 1886:159. (*Szemcs!) - Ország-Világ 1890:51. sz. Arck. - (Zimándy Ignác) Nyílt levél ~ volt orsz. képv. s szerkesztő úr ő nagyságához. Bp., 1899. - Szinnyei XIII:689. (*Szemcse!) - Balogh-Gergely 1993. I:124.- Berzeviczy 2000:63. (664.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.