🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szelisevics
következő 🡲

Szelisevics István, Seliščević (1637 k.-Zágráb?, 1703. ápr. 1.): megyéspüspök. - A fil-t és teol-t a bécsi egy-en végezte. A kisebb r-eket Bécsben vette föl, Győrött pappá szent. A bécsi koll. gondnoka, 1661-94: zágrábi knk., 1665: a bolognai CIH rektora, topuszkói apát, Berzence örökös főispánja. Mint knk. dubicai várkapitány is, vitézkedett a török ellen. A visszafoglaló háború eszéki csatájában 1687. IX: a zágrábi kápt. sereg-parancsnokaként ~ ölte meg a török főzászlóvivőt; ezért 1688. I. 10: zágrábi nagyprép., 1688-94: auránai c. perjel. 1691-94: korbáviai cpp., 1694: kinev., 1695. I. 10: megerősített zágrábi mpp. 1701: a horvát vicebánnal csapatokkal fékezte meg a Topuszkóra telepített, engedetlenkedő szerb menekülteket. Állandóan viszálykodott a boszniai pp-kel a határvidéki pléb-k hovatartozása miatt. - Utóda Zágrábban 1704. I. 14: Brajkovics Márton. T.E.

Mendlik 1864:117. (s.v. Sellischevich) - Schem. Zagr. 1870:XI. (67.) (s.v. Sekiscevic), XXX. (426.) (s.v. Seliscevic); 1917:XXX. (58.) (s.v. Seliscevic; †ápr. 10.) - Gams 1873:388. (63.) - Matković 1888:XV. (62.) (s.v. Seliščević); LXXI. (653.) - Margalits 1900:760; 1902:473. - Galla 1940:129. - Veress 1941:687. (s.v. Selischevich) - Kolarić 1995:371. (Arck., címer)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.