🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szeghy
következő 🡲

Szeghy Ernő Sándor, Szt Terézről nev., OCarm (Pest, 1872. nov. 5.-Attyapuszta, 1952. márc. 4.): teológiai tanár. - A znióváraljai népisk-ban, Zsolnán, Lőcsén, Pécsett, Zircen és Egerben gimn-ban tanult, éretts. 1890. VIII. 29: belépett a ciszt. r-be. A teol-t a Bernardinumban végezte, 1897. VIII. 4: szerz. fog-at tett, VIII. 8: pappá szent. 1897-98: az innsbrucki egy-en tanult tovább. Zircen apáti jegyző, 1898-1900: Porván és Zircen lelkész, Innsbruckban hittud. dr-rá avatták. 1900-03: Tokióban adamóczi Ambró Béla japán követ fiainak nev-je. 1903/04: Baján gimn. hittanár, 1904-10: Bpen a Bernardinumban teol. tanár. 1910-17: Rómában prokurátor generális [rendi ügyvivő]. 1911. X. 17-1917. IX. 26: lemondásáig fossanuovai apát. 1915: Zircen teol. tanár, 1917: Fribourg-ban (Svájc) élt. 1917. III. 7: Győrött átlépett a sarutlan kárm. r-be. Újoncéveit Grácban és Győrött töltötte, 1919. IV. 9: kárm. fog-at tett, Győrött újoncmester. 1930. IX-1944: a keszthelyi ktorban szolgált, 1944-50: Győrött r. elöljáró. - 1915: a SZIA I. o. tagja, a r-be lépése után tagságáról lemondott. - Cikkei: B. Hírl. (1901:1. sz. A japáni kert; 1909:61. sz. A vétójog; 1913:47. sz. Egy olasz főúr házassága), Kat. Szle (1902: A buddhizmusról; 1903: A japán gondolkodás és jellem főbb vonásai; Utazás Siámban; A kat. egyh. helyzete Japánban; 1906: A japánok vallási élete; 1908: Néhány szó a modernizmusról; 1914: Délafrikai útiélmények; XV. Benedek), Egyh. Közl. (1905/07), Alkotmány (1907), A modern vallás. (Bp., 1911: hozzászólása), M. Kultúra (1913: A római kérdés; 1915: XV. Benedek p. I. körlevele; Az olasz hitszegés lélektana), Kat. lex. 1. köt. (Bp., 1931: munk.). - M: Japán. Tört-, föld- és néprajzi vázlatok. Bp., 1905. [dr. Szeghy Ernő] - Jézus Krisztus élete, szenvedése, győzelme. Írta P. Berthe. Ford. [Ernő atya] Uo., 1907. (2. kiad. Uo., 1927) - Loreto legendája. Uo., 1907. (Klny. Kat. Szle) - A buddhizmus és kerség. Uo., 1909. [dr. Szeghy Ernő]- Terézia kárm. apácának önéletrajza 1873-1897. Ford. [Nagyfejeő Gabriella néven] Bp., 1917. [2. jav. kiad. 1918; 3. kiad. A „Gyermek Jézusról” és „a szent ábrázatról” nev. Boldog Terézia nővér karmelita apácának önéletrajza. Fr-ból. Uo., 1924; 4. kiad. 1926. (3000 pld.), 5. kiad. 1929] [(uaz Liziői Szt Teréz önéletrajza. Ford. [Ernő atya] Keszthely (ny. Bp.), 1938. (2. kiad. 1943)] - Szt Terézia és a kármeliták. 1-2. köt. [Ernő atya] Bp., 1921. - A kisded Jézusról nev. Boldog Terézia nővér szelleme. (Hátrahagyott iratai és és szemtanúk elbeszélése nyomán) [Ford. névtelenül] Uo., 1925. (2. kiad. A kisded Jézusról nev. Szt Terézia nővér szelleme. Uo., 1926; 3. kiad. 1931) - Lisieux-i Szt Terézke rövid életrajza. [Szt Teréziáról nev. P. Ernő] Uo., 1926. (2. kiad. 1927) - Keresztes Szt János művei. 1-2. köt. Ford. [Sz. Teréziáról nevezett P. Ernő] Uo., 1926. (Borítékcím: Ker. misztika) (2000 pld.) - Jézus Krisztus élete, szenvedése és győzelme. Írta P. Berthe. Ford. [Ernő atya] 2. kiad. Uo., 1927. - Avilai Nagy Szt Terézia összes művei. 1-3. köt. Ford. [Ernő atya] Uo., 1923-28. (1. A tökéletesség útja és a belső várkastély. Írta Avilai Szt Teréz. Ford. Szt Teréziáról nev. Ernő atya. Bp., 1923. [új lenyomat Bp., 1980]; 2. Önéletrajz. Ford. [Ernő atya] Uo., 1928; 3. Az alapítások könyve és kisebb művek. Ford. [Ernő atya] Uo., 1928) - Elmélkedések Jézus szenvedéséről. [pater Ernő a Sancta Teresia] Keszthely, 1935. - Elmélkedések a Bold. Szűz Máriáról. [pater Ernő a Sancta Teresia] Uo., 1936. - Keresztes Szt János életrajza. Írta Brunó á Jésus-Marie. Ford. [Ernő a Sancta Theresia] Uo., 1936. - A lelki élet tankv-e. Szerz. újoncok oktatása. Írta János atya [Juan de Jesus Maria]. Ford. [Ernő atya] Bp., 1938. - A kis Jézusról nev. tm. Ferenc testvér, kármelita életrajza. Ford. [P. Ernő] Győr, 1939. - Avilai Nagy Szt Teréz minden művei. 1. köt. A tökéletesség útja. - 2. köt. A belső várkastély. Ford. [Ernő atya] Győr, 1940-41. [a kötetek saját címükkel külön is!] - Avilai Nagy Szt Teréz levelei. 1-2. köt. Ford. [pater Ernő] Keszthely, 1943. - Égben írt kv. A Lisieux-i kis virágnak földi élete. Írta Parkinson Keyes Franciska. Ford. [Páter Ernő] Uo., 1943. - Lobogó istenszeretet. Keresztes Szt János kisebb művei. Ford. [P. Ernő] Uo., 1944. - Emlékeim. [Szeghy Ernő] Kassa, 1944. (Bp., 1982) - A belső várkastély kapuja. Gondolatok az imáról. [Ernő páter] Pécs, 1944. - Álnevei (szerz. névváltozatai) és betűjegye: Ernő a Sancta Teresia; Ernő atya; Ernő páter; P. Ernő; páter Ernő; Páter Ernő; pater Ernő a Sancta Teresia; Szent Teréziáról nevezett Ernő atya; Sz. E. (Kat. lex. 1. köt.); Sz. Teréziáról nevezett P. Ernő. 88

Szinnyei XIII:560. - SZIA Értes. 1920:74. - Petrik 1901/10. II. Bp., 1928. (álnéven kiadott műveit csak dr. Szeghy Ernő néven közölte!) - Bernardinum emlékkv-e. 1939. - Schem. Cist. 1942:238. - Gulyás 1956:633. (csak 2 álnevét említette!) - Gulyás XIX:309. (s.v. Nagyfejeő Gabriella) - Győri életr. lex. 2. átd. kiad. Győr, 2003:321. Arck. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.