🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szeghalmi
következő 🡲

Szeghalmi Elemér (Bp., 1929. máj. 7.-): újságíró, szerkesztő. - 1947: a bpi bencés gimn-ban éretts., 1951-59: az ELTE-n m-tört. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1951-87: a M. Áll. Operaház énekkarának tagja, szólamvez. 1978-87: az Új Ember külső munk., 1988-89: irod. szerk-je, versrovat vez-je, 1990: az Új Idő főszerkesztőh-e. 1989: a Ker. Értelmiségiek Szöv-e elnökségi tagja, 1990: a Független M. Írószöv. főtitkára, 1994: a Nemz. Kulturális Alap Folyóirat-kiadási Koll. elnöke. - 1991. XII: Rónay György-díjas. - M: Freskó és pasztell. Tanulm-ok. Bp., 1971. - Kínai kancsó. Novellák. Írta Kosztolányi Dezső. Vál. Uo., 1972. (Kiskvtár) - Ez itt az álmok rengetegje. (Versek) Rákóczi. (Dráma 4 r.) Írta Telekes Béla. Vál., szerk., utószó. Uo., 1975. - Ben Hur. Reg. Krisztus Urunk korából. Írta Lewis Wallace. Ford. Szekrényi Lajos. Átd. Zigány Árpád. Újra átd. Uo., 1981. (5. kiad. 1986) - Az én múzsám. Vál. versek. Írta Telekes Béla. Utószó. Vál. és szerk. Vozár Jolánnal. Uo., 1981. - Az ars-i plnos. Írta Francis Trochu. Ford. Árvai Nagy Bálint. Átd. Uo., 1988. - Csodák között élünk. Művészek vallomásai Istenről, hitről, önmagunkról. Összeáll. Balássy Lászlóval. Miskolc, 1990. (Új misszió kv-ek 1.) - Vértanú kortársunk. Salkaházi Sára élete és munkássága. Mona Ilonával. Uo., 1990. - Barátok, béklyók nélkül. Szerk. Hernádi Gyulával. Uo., 1994. - Ambrus Zoltántól Gyurkovics Tiborig. Irod. tanulm-ok. Uo., 1995. - Ker. küzdelmek és megtorpanások. Az Új Ember 1945-1956 között. Uo., 2000. - A m. valóság kálváriáján. Uo., 2003. - Álneve, betűjele: Sz.E. (Új Ember, 1984); Szeghalmi (Új Ember, 1981). 88

Ki kicsoda a hírközlésben? Bp., 1994:304. (1169) - Sz. Debreczeni 1992:659.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.