🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szedenik
következő 🡲

Szedenik Fülöp (Kisbarom, Sopron vm., 1862. aug. 27.-Pereszteg, 1920. jún. 16.): népiskolai főtanító. - A soproni r.k. tanítóképzőt végezte, Cinkfalván, Mosonújfaluban, Köpcsényben, Fülesen, Lakfalván kántortanító. Ott írta a horvát kántortanítóknak a Czokvenejacke c. kántorkv-et és a Zdravlje (Egészség) c. horvát isk. tankv-et. A községekben dalárdát szervezett, méh- és selyemtenyésztéssel foglalkozott, melyet népszerűsített. 1888: Németperesztegen (Sopron vm.) főtanító. - Cikkei: Sopron (1892, 94), Főv. Lapok (1897), Néptanoda (1905), Alkotmány (1906/07), Soproni Napló (1906, 08, 10), Népnevelő (1911). - M: Fejtessék ki, mily elméleti és gyakorlati eljárással lehet a gyermekeket rászoktatni, hogy a szentegyházba nagy készséggel és örömmel járjanak, s ott magukat ájtatosan és kifogástalanul viseljék? (Feladott tételre díjnyertes pályamű) Sopron, 1896. - A népiskolások egyesített tankv-e, az egy tanító vezetése alatt álló 3.-4.-5. és 6. osztályosok sz. Uo., 1897. (2. kiad. 1905) - Jačke. (Versek) Uo., 1912. - Naši pišci i knjižovnost. Uo., 1912. 88

Szinnyei XIII:100. - Soproni Napló 1906. VIII. 26. - Schem. Jaur. 1918. (r.k. tanint. 8.) - Révai XVII. (s.v. Szedenich!) - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.