🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szauter
következő 🡲

Szauter Antal, Szanter (Paks, Tolna vm., 1829. nov. 24.-Görcsöny, 1902. aug. 3.): plébános. - A gimn-ot Kalocsán, a fil-t Pécsett, a teol-t Pesten végezte. 1851: Pécsett irodista, 1852. VI. 24: pappá szent. Bonyhádon, 1853: Nádasdon kp. Pécsett 1855: karkp., 1856: tanítóképző int. tanár. 1857: a tanítóképző ig-ja. 1859: emellett a városi alreál-, az ének-, rajzoló-, vasárnapi isk. és a Notre Dame apácák isk-jának ig-ja, 1860-tól a városi alreál isk. és a tanítóképző hitszónoka és hitokt-ja. 1869: Cikó plnosa. 1870: a pécsi áll. főreál. isk. ig-ja. 1874: Görcsöny plnosa. - 1861-63: a Népnevelők Kalauza, 1865-70: a Kalauz szerk-je. - Fm: Egyh. énekek és imák. Schmidt Péterrel. Pécs, 1862. - Első hármas tankv. kat. néptanodák számára (földr., történet, polg. jogok és kötelességek). Uo., 1871. - Második hármas tankv. (termtud. tárgyak). Uo., 1871. - Mezei gazd-tan néptanodák és isk-k számára. Uo., 1879. - Földr. néptanodák és ismétlő isk-k számára. Uo., 1879. - A m-ok tört. Bp., 1882. - Természettan. Uo., 1882. - Természetrajz. Állattan, növénytan, ásványtan. Uo., 1885. - Polg. jogok és kötelességek ismertetése. Pécs, 1886. 88

M. Sion 1892:711. (s.v. Szanter A.) - Szinnyei XIII:469.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.