🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szandtner
következő 🡲

Szandtner Pál (Dunaföldvár, Tolna vm., 1884. dec. 4.-Bp., 1963. nov. 10.): jogász, egyetemi tanár. - Az egy-et 1903-05: Innsbruckban és 1906-10: Kolozsvárt a bölcs. és jogi karon végezte, 1910: államtud. dr-rá avatták. A VKM tisztviselője, 1911. XII. 21: a nagyváradi kir. kat. jogakad., a m. közjog, a pol. és a jog- és államtud. ny. rk., 1915. IV. 12: ny. r. tanára, 1915/16: és az 1916/17. tanév I. félévében dékánja. A kolozsvári egy. 1915. III. 16: a pol. mtanárává képesítette, ahol 1917. I. 13: a m. közjog egy. ny. r. tanára. 1919: a Külügymin. békeelőkészítő irodája ill. az Orsz. Menekültügyi Hiv. munk., a menekült kolozsvári egy. elhelyezésével s a menekült diákok jóléti ügyeivel foglalkozott. Követte az egy-et Szegedre, ahol 1921-1928. XII. 11: tanszékvez., 1922/23: a jogi kar dékánja, 1921-24: prodékán és 1923-28: a Diákjóléti- és Diákvédő Iroda vez-je. 1928. XII. 11-1948. IX. 15: nyugdíjazásáig a bpi egy. jogi karán az ált. alkotmánytan és közig-tan (pol.) ny. r. tanára, a jogi karnak 1934/35, 1944-46: dékánja, az Egy. Tanácsnak 1935-41: jegyzője, az Egy. Diákjóléti Biz. tanárelnöke s az Egy. Diákjóléti Hiv. ig-ja. - 1928: a SZIA II. o., 1937: a MTA jogtud. biz. tagja. - M: Az állam-cél elméletei. Bp., 1911. - Az alattvalói engedelmesség problémája. Nagyvárad, 1914. - A jog- és államtud. továbbképzés jövő szervezése. Uo., 1916. - Előadások a m. közjogból. Kolozsvár, 1918. - Jelentés a m. kir. Ferenc József Tudegy. kebelében szervezett diákjóléti és diákvédő iroda 1923. é. működéséről. Szeged, 1923. - Véleményes jelentése Petrichevich-Horváth Emil ... egy. mtanárrá leendő képesítés végett bemutatott irod. dolgozatairól. Polner Ödönnel. Uo., 1925. - A m. főisk. ifj. jövője. Bp., 1931. (Klny. Társad-tud.) - Pol. Egy. előadásai. Jegyezte Rada Tibor. Uo., 1932. (Litográfia) - Érettségizőink számának és pályaválasztásának fontosabb kultur- és szociálpol. tanúlságai. Uo., 1933. - Az állam értéke és mértéke. Esztergom, 1935. - Az egy. ifj. tanulmányai és szociális helyzete és az egy. reform. Bp., 1937. (Klny. M. Felsőokt.) - Jelentés a Főisk. Tanulm. és Pályaválasztási Int. 1940/41. tanévi működéséről. Uo., 1941. - A Kir. M. Pázmány Péter Tudegy. Diákjóléti- és Diákvédő Irodájának működése. Uo., 1941. - Bíráló vélemény Kamocsay Jenő „Az államcélok tana” c. tárgykörből kérelmezett mtanári képesítés alapjául benyújtott dolgozatairól. Uo., 1943. - Jelentés az ostrom alatt hősi v. elismerésre méltó magatartást tanúsító egy. alkalmazottakról. Uo., 1946. - Szegeden szerk. 1922/28: az Acta Litterarum... sectio Juridicopoliticat. T.E.

Nagyváradi jogakad. évkv-e 1915/16:19. - Balogh Artur és Somló Bódog: Véleményes jelentése ~ nagyváradi jogakad. tanárának az alkotmánypol-ból kért egy. mtanári képesítés céljából benyújtott munkáiról. Kolozsvár, 1915. - A Ferenc József Tudegy. alm-ja 1916/17:20. - SZIA tagajánl. 1928:5. - M. társad. lex. 1930:529. - Karczag 1932:881. - Eckhart 1936:656. - Ki kicsoda? 1936:782. - MÉL II:702. (†Dunaföldvár) - Szegedi egy. alm. 1971:45. Arck. - Szandtner György közlése.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.